خطر ورشكستگی قدیمی‌ترین بانك دنیا
خطر ورشكستگی قدیمی‌ترین بانك دنیا

خانه خطر ورشكستگی قدیمی‌ترین بانك دنیا

whatsapp: 09018317541 02142326

خطر ورشكستگی قدیمی‌ترین بانك دنیا

 

خطر ورشكستگی قدیمی‌ترین بانك دنیا ، قدیمی‌ترین بانك جهان در یك‌قدمی ورشكستگی قرار گرفت. ارزش سهام بانك ایتالیایی مونته دی پاسكی دی سی ینا كه در چند هفته گذشته با تشدید بحران مالی روبه‌رو شده است به شدت كاهش داشته است.

ورشكستگی بانك

 به گفته كارشناسان تنها راه نجات این بانك از ورشكستگی، كمك دولتی است و این در حالی است كه بانك مركزی اروپا به شدت مخالف اعطای كمك‌های مالی دولت‌ها به بانك‌های اروپایی است. این بانك ایتالیایی كه بیش از پانصد سال است در حوزه بانكداری فعالیت می‌كند برای بازپرداخت سپرده‌های مردم به 5میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 309

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد