دارا بودن مجوز الكترونیك جهاد كشاورزی كل محموله‌های بادام هندی ترخیص شده
دارا بودن مجوز الكترونیك جهاد كشاورزی كل محموله‌های بادام هندی ترخیص شده

خانه دارا بودن مجوز الكترونیك جهاد كشاورزی كل محموله‌های بادام هندی ترخیص شده

دارا بودن مجوز الكترونیك جهاد كشاورزی كل محموله‌های بادام هندی ترخیص شده

گمرك ایران اعلام كرد كه همه محموله‌های بادام هندی ترخیص شده از منطقه ویژه اقتصادی شیراز دارای مجوز الكترونیك وزارت جهاد كشاورزی بوده‌اند.

ترخیص بادام هندی با مجوز

در توضیحات گمرك آمده است: این هفته خبری منتشر شد مبنی بر «واردات بادام هندی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز» كه در آمار گمرك ثبت شده بود. به دنبال انتشار این خبر با توجه به الكترونیكی شدن رویه‌های گمركی و عدم امكان ترخیص كالا در سامانه جامع گمركی بدون اخذ مجوزهای قانونی،  از طریق سامانه جامع گمركی در خصوص موضوع مجوزهای صادر شده برای كالای یاد شده بررسی بعمل آمد و مشخص شد: «12 مورد سند مربوط به واردات بادام هندی در گمرك منطقه ویژه اقتصادی شیراز  متعلق به تولیدات یك  شركت ایرانی به نام صنایع غذایی ط. س شیراز به مارك ش  از محل مجوز 30 درصد مجاز ورود كالا طبق قوانین شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترخیص شده است. نكته قابل توجه اینكه همه محموله های بادام زمینی ترخیص شده از منطقه ویژه اقتصادی شیراز دارای مجوز الكترونیك وزارت جهاد كشاورزی بوده اند. لذا به دلیل اینكه ترخیص این محموله ها از محل ارزش  افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده،وفق مقررات  نیازی به اخذ مجوز ثبت سفارش ندارند.»

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 219

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد