دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد
دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد

خانه دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد

دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد

دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد ، با راه‌اندازی درگاه پرداخت الكترونیكی در اتاق بازرگانی تهران، از روز دوشنبه اول آذر پرداخت حق عضویت و تسویه تعهدات مالی مربوط به تمدید كارت بازرگانی به صورت برخط و غیرحضوری انجام می‌شود.

غیرحضوری شدن دریافت كارت بازرگانی

با راه‌اندازی درگاه پرداخت الكترونیكی در این اتاق، از این پس پرداخت حق عضویت و تسویه تعهدات مالی مربوط به تمدید كارت بازرگانی به صورت برخط و غیرحضوری انجام می‌شود.مدیر امور عضویت و صدور كارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران با اعلام این خبر، گفت: با استفاده از این خدمت جدید، دیگر نیازی به مراجعه فیزیكی متقاضیان دریافت كارت بازرگانی به اتاق تهران برای پرداخت حضوری، وجود ندارد.

اعظم رضایی با بیان اینكه درگاه پرداخت الكترونیكی اتاق تهران از روز دوشنبه، اول آذرماه جاری بازگشایی خواهد شد، افزود: پیش از این، خدمات مربوط به ثبت‌نام صدور و تمدید كارت بازرگانی در اتاق تهران غیرحضوری شده بود و اكنون با راه‌اندازی این درگاه الكترونیكی، پرداخت‌های مالی نیز برای صاحبان كسب‌و‌كار و متقاضیان دریافت یا تمدید كارت بازرگانی و عضویت به صورت غیرحضوری امكان‌پذیر شده است تا به این ترتیب مراجعه فیزیكی متقاضیان به اتاق تهران به حداقل برسد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 218

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد