در راستای حمایت از تولید ، ترخیص نسیه كالا در گمرك فعال شد
در راستای حمایت از تولید ، ترخیص نسیه كالا در گمرك فعال شد

خانه در راستای حمایت از تولید ، ترخیص نسیه كالا در گمرك فعال شد

whatsapp: 09018317541 02142326

در راستای حمایت از تولید ، ترخیص نسیه كالا در گمرك فعال شد

جزییات بسته جدید حمایت از تولید ، ترخیص نسیه كالا در گمرك فعال شد . مسعود كرباسیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص بسته جدید حمایت از تولید و صادرات گمرك ایران گفت: یكی از موارد در این زمینه بحث ورود موقت كالا به كشور است كه بتوانیم ظرفیت هایی را برای واحدهای تولیدی كشور به منظور صادرات فراهم كنیم.

ترخیص نسیه كالا در گمرك

رییس كل گمرك ایران اظهارداشت: همچنین اینكه یك واحد تولیدی بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در كمترین زمان وارد كشور كند. خوشبختانه این برنامه ها اجرا شده و اثرات خوبی را داشته است.

كرباسیان خاطرنشان كرد: موضوع بعدی این است كه ضمانت هایی داشته باشیم كه بتوان طی آن ترخیص نسیه كالاها را پذیرفت. درباره واحدها و تامین مواد اولیه برنامه این است كه بخشی از كالا را معادل حقوق ورودی به كشور نگه داریم و مابقی ترخیص شود تا تولیدكننده بتواند مواد اولیه را استفاده و تولید كند و سپس با فروش آن در بازار، حقوق ورودی گمرك را بپردازد.

وی افزود: از دیگر بحث ها موضوع استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی مواد اولیه به كار رفته در كالاهای صادراتی است كه این كار هم به صورت الكترونیكی در حال انجام است.

رییس كل گمرك ایران گفت: همچنین توانسته ایم معطلی كالاها را در گمركات به حداقل ممكن برسانیم و با شناسایی تجار و بازرگانان، این خدمات در حال حاضر انجام می شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 385

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد