دستورالعمل نحوه فعالیت نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه فعالیت نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك ابلاغ شد

خانه دستورالعمل نحوه فعالیت نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك ابلاغ شد

whatsapp: 09018317541 02142326

دستورالعمل نحوه فعالیت نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك ابلاغ شد

نحوه فعالیت نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك : ساماندهی برندهای پوشاك خارجی در كشور استارت خورد. رشد قارچ‌گونه برندهای خارجی در كشور و عدم امكان رصد این كالا موجب شد تا از سال گذشته و در راستای حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلی دو طرح «شناسنامه‌دار كردن كالای وارداتی براساس كد (GS1) و شناسایی برند‌های پوشاك در كل كشور» در دستور كار قرار گیرد و حال با گذشت یك سال از آغاز این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شركت‌های خارجی عرضه‌كننده پوشاك در ایران» را تدوین و برای اجرا ابلاغ كرده است. براساس آمار اعلام شده از سوی مركز امور اصناف و بازرگانان ایران تا اردیبهشت ماه سال جاری كه پرونده بررسی متقاضیان دریافت كد رهگیری بسته شد، در مجموع برای 55 شركتی كه مدارك و قرارداد از كشور مبدأ داشتند، كد رهگیری برای ثبت آنها در ایران صادر شد و 145 برند برای پلمب به اماكن معرفی شدند.

نمایندگان خارجی عرضه‌كننده پوشاك

حال براساس دستورالعملی كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده علاوه بر واردات كالا، شركت‌های خارجی ملزم به سفارش‌گذاری بخشی از واردات طی زمان‌بندی خاص به تولیدكنندگان داخلی شده‌اند كه این امر می‌تواند رشد تولید را در این بخش به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این امكان را به وجود می‌آورد تا تولیدكنندگان به تكنولوژی جدید مجهز شوند.

براساس دستورالعمل صادرشده متقاضی دریافت نمایندگی علاوه بر داشتن مجوز از شركت خارجی به‌عنوان نماینده فروش باید گواهی فعالیت كه از سوی مركز اصناف و بازرگانان صادر می‌شود را نیز دریافت كند. از سوی دیگر، برای این بخش نیز سامانه‌ای به نشانی www.gatc.ir در نظر گرفته شده است كه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سایت درخواست خود را ثبت كنند. علاوه بر موارد مذكور متقاضیان برای دریافت مجوز ملزم به ارائه «درخواست كتبی و تكمیل فرم‌های مربوط مطابق فرمت مندرج در سامانه مركز، اصل قرارداد یا مجوز متقاضی از شركت خارجی (برای تطبیق مدارك) به زبان انگلیسی یا همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی برای سایر زبان‌ها هستند. قرارداد با مجوز متقاضی باید مشتمل بر قید دوره (شروع و خاتمه)، نام محصول، نام نشان تجاری، شرایط فسخ، نام نماینده، نام و ماهیت شركت خارجی باشد. تصویر برابر با اصل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات شركت ثبت شده نزد مراجع ذی‌ربط و مندرج در روزنامه رسمی و ارائه شماره پرونده مالیاتی متقاضی در سازمان امور مالیاتی برای صدور گواهی فعالیت ضروری است. مطابق این دستورالعمل، شركت خارجی یا نماینده آن مكلف به سفارش‌گذاری بخشی از واردات طی زمان‌بندی مشخص به تولیدكنندگان داخلی یا ایجاد تاسیسات تولیدی به‌صورت مستقل یا مشاركت با سرمایه‌گذار داخلی و صادرات بخشی از كالاهای تولید شده در ایران است؛ به‌طوری كه طی 2سال اول، حداقل معادل 20 درصد ارزش وارداتی در داخل تولید و حداقل 50 درصد آن صادر شود و از سال سوم، سالانه حداقل 5 درصد به سهم تولید داخلی باید اضافه شود. از سوی دیگر، مدت اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی دو سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد یا مجوز بوده و در صورت نبود تخلف برابر درخواست شركت خارجی، این مدت تمدید خواهد شد.

همچنین متقاضیان دریافت گواهی فعالیت باید پس از ثبت‌نام و تكمیل فرم‌های مربوط از طریق سامانه مركز، نسبت به ارسال پستی مدارك مورد نیاز به نشانی مركز اصناف و بازرگانان ایران اقدام كنند تا بعد از بررسی مدارك مطابق این دستورالعمل، حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از وصول مدارك، نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به نشانی متقاضی اقدام شود. این نكته نیز در دستورالعمل وزارت صنعت،معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته است كه كلیه اسناد صادره توسط شركت خارجی علاوه بر مهر و امضای صادركننده، باید به تایید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضایی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران (اعم از سفارت، كنسولگری یا دفتر حفاظت منافع) در كشور مبدأ رسیده باشد. از سوی دیگر، براساس این دستورالعمل، دارندگان گواهی فعالیت مكلف به دریافت پروانه كسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی هستند و با عرضه‌كنندگان كالای قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد و برای این بخش نیز دو تبصره در نظر گرفته شده است. براساس تبصره یك فروش پوشاك باید صرفا در فروشگاه‌های خرده‌فروشی مجهز به صندوق مكانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی كشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد؛ بنابراین مسوولیت عملكرد فروشگاه‌های مذكور با دارنده گواهی فعالیت است. براساس تبصره دوم نیز، دارنده گواهی فعالیت ملزم به ایجاد سامانه پوشاك شده است، به نحوی كه كل زنجیره ورود كالا تا فروش نهایی برای واردكننده، گمرك و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط (از جمله سازمان امور مالیاتی و مركز اصناف و بازرگانان ایران) قابل رصد و رهگیری باشد. درخصوص اظهارنامه گمركی واردات پوشاك نیز اظهارنامه باید به نام دارنده گواهی فعالیت و ارزش اظهاری آن بر مبنای فهرست قیمت رسمی شركت مادر باشد و توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه حقوق گمركی تلقی شود. همچنین در مدارك ارائه‌شده به گمرك مشخصات پوشاك وارداتی و نشان تجاری پوشاك نیز باید قید شود. از سوی دیگر دارندگان گواهی فعالیت ملزم به الصاق شناسه كالا و كد رهگیری (كد GTIN) به‌صورت دوختی روی كلیه اقلام وارداتی پوشاك و درج كشور محل تولید به‌صورت تایپی در كار شناسه كالا هستند. شناسه كالا و كد رهگیری برای انواع جوراب و البسه زیر و مشابه می‌تواند روی كارتن بسته‌بندی درج شود. مطابق این دستورالعمل رعایت مقررات شناسه كالا و كد رهگیری براساس آیین‌نامه مرتبط هنگام ثبت سفارش و ورود كالا به گمركات كشور الزامی است. براساس دستورالعمل تدوین شده مسوولیت استفاده از امتیاز، علامت و نام نشان تجاری و همچنین حقوق مادی و معنوی شركت خارجی نیز بر عهده دارنده گواهی فعالیت گذاشته شده و در صورت فسخ یا ابطال قانونی قرارداد از سوی هر یك از طرفین، دارنده گواهی فعالیت موظف است ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع به‌صورت عمومی، همزمان مركز اصناف و بازرگانان ایران را برای ابطال گواهی مطلع كند. در صورت اطلاع از فسخ یا ابطال قانونی قرارداد یا احراز عدم صحت مدارك متقاضی از سوی مراجع قانونی یا اداری، مركز موظف است پس از تخصیص مهلتی یك‌ماهه به دارنده گواهی فعالیت و بررسی لازم نسبت به ابطال گواهی صادره اقدام كند.

رعایت تمام سیاست‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات، تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری مشترك، استفاده از ظرفیت‌های تولید، صادرات از ایران و… برای متقاضیان نمایندگی و دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی الزامی است و در غیر این صورت مجوز نمایندگی لغو خواهد شد. همچنین نمایندگان و شعب شركت‌های خارجی درخصوص تبلیغ كالای خود موظف به رعایت ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و آیین‌نامه اجرایی آن هستند. براساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در صورت صدور رای قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حكومتی یك نسخه از رای صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌كند تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. براساس این دستورالعمل، در صورت اختلاف‌نظر در برداشت از مفاد این دستورالعمل 3 ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارك خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت كنند. پس از تاریخ مقرر كلیه گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌شود. هرگونه واردات پوشاك به كشور به‌صورت تجاری نیز صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط این دستورالعمل مجاز است. در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد. بدیهی است دارنده گواهی فعالیت مسوول كنترل و نظارت بر واردات غیرقانونی كالای با نام نشان تجاری متعلق به خود است. همچنین براساس دستورالعمل تدوین شده واردات پوشاك برای مصارف غیرتجاری مانند شركت در نمایشگاه، از شمول این دستورالعمل خارج خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 362

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد