دستگیری برخی كاركنان گمرك و سازمان بنادر
دستگیری برخی كاركنان گمرك و سازمان بنادر

خانه دستگیری برخی كاركنان گمرك و سازمان بنادر

دستگیری برخی كاركنان گمرك و سازمان بنادر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در این پرونده تاكنون قاچاق بیش از 98 كانتینر قطعی شده است.
 
قاسم خورشیدی افزود: در پرونده 210 كانتینر قاچاق تعدادی از كاركنان درب خروج، ترخیص كاران و ارزیابان در پرونده دخیل بودند كه دستگیر شدند  و همچنین برخی كاركنان سازمان بنادر و دریانوردی و  شركت های پیمانكار سازمان بنادر جزو دستگیرشدگان این پرونده هستند.
 
وی گفت: قاچاق سازمان یافته و كلان بدون مداخله و تبانی كاركنان دستگاه های متولی در مبادی رسمی امكان پذیر نیست.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: به كارگیری سامانه‌های الكترونیكی با رویكرد كاهش مراجعه  ارباب رجوع به گمركات انجام گرفته كه فرآیند ترخیص كالا بدون حضور صاحبان كالا و با اظهار از راه دور انجام گیرد.

منبع : هم اندیشی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 337

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد