دیوان عدالت اداری: مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای لوكس باطل نشده است
دیوان عدالت اداری: مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای لوكس باطل نشده است

خانه دیوان عدالت اداری: مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای لوكس باطل نشده است

whatsapp: 09018317541 02142326

دیوان عدالت اداری: مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای لوكس باطل نشده است

مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای لوكس باطل نشده است : دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای اعلام كرد این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوكس را لغو نكرده است بلكه عطف به ماسبق كردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.

ممنوعیت واردات خودروهای لوكس

دیوان عدالت اداری در پی انتشار حكمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوكس اطلاعیه ای را صادر كرد و تصریح نمود حكم این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوكس را لغو نكرده است بلكه عطف به ماسبق كردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.

 در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به این كه رسانه های جمعی روز سه شنبه بدون آن كه از منبع اصلی خبر كسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری نموده اند بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد:

1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروكه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امكان مرجوع نمودن به خارج كشور را دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با  حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.

2- بر اساس مقررات امور گمركی خصوصا مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمركی مصوب 1390 در صورتی كه صاحب كالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمركی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید كالا متروكه می شود و چنانچه از كالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری اموال تملیكی به فروش می رسد و چنانچه از نوع كالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب كالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شكایت كند.

3- از تصویب نامه مذكور شكایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد كه مفاد آن حاكی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به كشور نموده اند لیكن گمرك از ترخیص خودروی آن ها به استناد به تصویب نامه مذكور خودداری كرده است و لذا شكات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آن ها در مغایرت با قوانین و مقررات كشور شده اند.

4- شكایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

5- برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذكور صرفا در حدی كه با حق مكتسب آن دسته اشخاصی كه با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام كرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقرار قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مكتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمركی ابطال شده است.

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی واردكنندگان خودرو گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی ممنوع است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 606

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp