راه اندازی  پیش اظهاری ارزش
راه اندازی پیش اظهاری ارزش

خانه راه اندازی پیش اظهاری ارزش

راه اندازی پیش اظهاری ارزش

پیش اظهاری ارزش راه اندازی شد.

در راستای تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیند های گمركی خدمتی نو از گمرك جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است تا بتوان ارزش و تعرفه ی كالا را قبل از شروع فرایند های گمركی تعیین كرد.

شما میتوانید جهت تعیین ارزش كالای وارداتی خود قبل از ورود كالا به كشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به كارشناسان ارزش گمرك ایران نمایید تا شناسه ارزش كالای شما قبل از رسیدن كالا به گمرك داخل كشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage قرار گیرد.

جهت آشنایی با نحوه پیش اظهاری ارزش فایل آموزشی موجود در زیر این پست را مطالعه نمایید.

دانلود فایل پیوست

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 460

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد