سئوالات رایج در خصوص گواهی مبدا
سئوالات رایج در خصوص گواهی مبدا

خانه سئوالات رایج در خصوص گواهی مبدا

سئوالات رایج در خصوص گواهی مبدا

سئوال: تعریف گواهی مبداء به عنوان یك اصطلاح بین المللی چیست ؟

پاسخ: گواهی مبداء سند مخصوصی است ، مشخص مبداء كالا ، كه در آن منبع موثق یا شخصی كه اختیار صدور آن را دارد ، صریحاً ارتباط كالای موضوع گواهی مبداء را به كشورهای خاص تصدیق می كند .

 سئوال
: اصطلاح ” كشور مبداء كالا ” از زبان شورای همكاری گمركی را تعریف كنید ؟

 

پاسخ: بر طبق ضوابطی كه به منظور اجرای تعرفه گمركی از لحاظ شرایط كلی یا هر اقدام مربوطه دیگری كه برای مبادله كالا وضع می كنند ، كشوری است كه كالا در آنجا تولید ، ساخته یا پردازش شده باشد .

 

 سئوال
: گواهی مبداء از لحاظ خریدار چه اهمیتی دارد ؟

 

پاسخ: از لحاظ خریدار كه فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد ” كشور مبداء ” از لحاظ كیفیت و مشخصات كالا كه اعتبار محل ساخت ، برای او اهمیت داشته و بخواهد از این بابت اطمینان حاصل نماید ، ترجیحاً به گواهی مبداء كه تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی كه حاكم بر تعیین مبداء صحیح كالا است و توسط اشخاص ذی صلاح صادر و تصدیق می شود بیش از هر چیزی بها می دهد .

 

 سئوال
: گواهی مبداء از لحاظ مقامات كشور مقصد چه اهمیتی دارد ؟

 

پاسخ: مقامات كشور مقصد نظیر بانكها ، وزارتخانه های صنعتی ، كشاورزی ، بهداری ، دانشگاهی ، مراكز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره هر كدام می توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر ، ارائه گواهی مبداء را خواستار شوند در این میان طبق معمول و بیش از همه گمرك و در مواردی وزارتخانه های صنعتی و بانكها به گواهی مبداء و ارائه آن توسط وارد كننده اهمیت می دهند و برای سازمانهای مذكور ( به لحاظ كیفیت كالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیتها به اعتبار كشور مبداء ) حائز اهمیت است .

 

 سئوال
: تعرفه های ترجیحی چیست ؟

 

پاسخ: تعر فه های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمركی و عوارض ورودی نسبت به واردات كالای مشابه با تعرفه یكسان برای كشور ذی نفع نسبت به سایر كشورها كه مشمول ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای كشور صادر كننده كالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شكوفایی اقتصاد آن كشور با كشورهایی است كه احتیاج به حمایتهایی از این دست را دارند و اگر مورد حمایت كشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند قادر به صدور كالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمركی نیز نمی باشند ، البته این نكته در قالب موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمایت كشورهای پیشرفته از كشورهای در حال توسعه صادق است ، منتهی شكل دیگر این مزایا زمانی است كه موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از كشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت ، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یكدیگر نسبت به دیگری كشورهای غیر عضو قائل شوند در این صورت نیز شناخت كشور مبداء حائز اهمیت خواهد بود زیرا كه قطعاً در صورت فقدان گواهی مبداء استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد .

 سئوال
: در ایران مراجع صادر كننده گواهی مبداء چه كسانی می باشند ؟

 

پاسخ: مراجع صادر كننده گواهی مبداء اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن می باشند و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهی مبداء می نماید .

 

 سئوال
: مدارك مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء چه می باشد ؟

 

پاسخ:

1-تصویر پروانه گمركی

2- تصویر بارنامه حمل

3- تصویر كارت بازرگانی

4- فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی

5- فیش بانكی هزینه صدور گواهی مبداء

 

 سئوال
: در چه مواردی واحد صدور گواهی مبداء اصل پروانه گمركی را مطالبه می نماید ؟

 

پاسخ: در مورد صادرات فرشها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمركی جهت رویت الزامی است و همچنین در مواردی كه به دلایلی مراجع صادر كننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پروانه گمركی تردید داشته باشند می توانند اصل پروانه گمركی یا بارنامه حمل را مطالبه نمایند .

 

 سئوال
: آیا دارندگان كارت بازرگانی اتاقهای شهرستان می توانند از هر اتاقی گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر؟

 

پاسخ: دارندگان كارت بازرگانی با ارائه مدارك می توانند از هر یك از اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبداء دریافت نمایند

 

 سئوال
: مندرجات گواهی مبداء شامل چه مطالبی می باشند ؟

 

پاسخ:

1-مشخصات فرستنده یا صادر كننده كالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمركی

2-مشخصات گیرنده كالا بر اساس بارنامه حمل

3-كشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمركی

4-مشخصات وسیله حمل بر اساس بارنامه حمل

5-مشخصات محموله و كالا بر اساس پروانه گمركی و بارنامه حمل

6-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی كالا

7-امضاء گواهی مبداء توسط صادر كننده كالا

8-امضاء گواهی مبداء توسط مرجع صادر كننده گواهی مبداء

 

سئوال: گواهی مبداء به چند شكل صادر می شود ؟

 

پاسخ:

1-فرمهای A یا GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES ) كه برای صادرات به كشورهای اروپایی و آمریكایی و اقیانوسیه و ژاپن ، تركیه ، روسیه ، قزاقستان ، اوكراین ، بلاروس مورد استفاده قرار می گیرد .

2-فرمهای گواهی مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) برای كشورهای آسیایی ، آفریقایی مورد استفاده قرار می گیرد.

3-فرمهای CSTP ( CLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از كشورهایی كه برای كالای خاص با ایران توافق نامه دارند صادر می شود .

 

 سئوال
: برای كدام یك از كشورها می توان از هر دو نوع فرم گواهی مبداء بنا به درخواست صادر كننده استفاده نمود ؟

 

پاسخ: سنگاپور ، چین ، تایوان ، هنگ كنگ ، مالزی ، كره

 

 سئوال
: در مواردی كه مشخصات صادر كننده در پروانه گمركی با مشخصات صادر كننده در بارنامه تفاوت داشته باشد برای دریافت گواهی مبداء چه باید كرد ؟

 

پاسخ: در چنین مواردی چنانچه صادر كننده در بارنامه خود دارای كارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبداء به نام خود را داشته باشد می بایست صادر كننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبداء پروانه صادراتی خود را با ذكر مشخصات جهت دریافت گواهی مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار نماید در چنین مواردی ارائه تصویر كارت بازرگانی طرفین الزامی است .

 

 


 

 

سئوال: آیا شركتهای حمل می توانند به عنوان صادر كننده ، گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر ؟

پاسخ: خیر شركتهای حمل دارای كارت عضویت می باشند نه كارت بازرگانی لذا مجوز صادرات ندارند

 

 سئوال
: آیا گواهی مبداء را فقط دارندگان كارت بازرگانی می توانند اخذ نمایند ؟

 

پاسخ: خیر دارندگان كارت اتاق تعاون ، كارت پیله وری و مرزنشینان و كسانی كه دارای مجوز موردی بوده می توانند گواهی مبداء به نام خود دریافت نمایند .

 

 سئوال
: مبلغ واریزی بابت صدور گواهی مبداء در اتاق اراك چقدر است ؟

 

پاسخ: تعرفه پایه صدور گواهی مبداء و تایید امضاء مبلغ 100/000 ریال می باشد.

 

 سئوال
: آیا مبلغ تعرفه برای همه یكسان است ؟

 

پاسخ: خیر مبلغ تعرفه فوق فقط برای دارندگان كارت بازرگانی می باشد و كسانی كه كارت بازرگانی نداشته مبلغ فوق 2 برابر اخذ می شود برای كالای ساخت خارج تعرفه ها دو برابر می باشد .

 

 سئوال
: مبلغ تعرفه گواهی مبداء به چه حسابی واریزمی شود ؟

 

پاسخ: شماره حساب  كه در محل اتاق بازرگانی مستقر می باشند .

 

 سئوال
: آیا امضاء صادركننده در گواهی مبداء الزامی می باشد ؟

 

پاسخ: امضاء صادر كننده الزامی است.

 

 سئوال
: چه كسانی حق امضاء گواهی فرم A با اسناد تجاری را به عنوان صادر كننده دارند ؟

 

پاسخ: دارندگان كارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری من جمله اعضاء هیات مدیره را كه در روزنامه رسمی نام آنها آمده به اتاق معرفی نمایند . در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان كارت هر فرد دیگری امضاء نماید می بایست حتماً قبلاً امضاء ایشان توسط دارنده كارت ( كه نمونه امضاء آن در صفحه اول كارت بازرگانی می باشد ) به واحد صدور گواهی مبداء معرفی و كلیه مسئولیتهای ناشی از اقدام ایشان را بپذیرد .

 

 سئوال
: در مواردی كه گواهی مبداء مفقود می شود آیا می توان گواهی مبداء المثنی دریافت كرد یا خیر ؟

 

پاسخ: صدور گواهی مجدد منوط به این است صادر كننده طی نامه ای از اتاق بازرگانی اعلام نماید كه گواهی مبداء مفقود شده و ضمن آن مسئولیت های احتمالی ناشی از گواهی مبداء گم شده را پذیرا گردد و درخواست صدور مجدد آن رابنماید .

 

 سئوال
: در مواردی كه صادر كننده تقاضای گواهی مبداء اصلاحی نماید چه مداركی را باید ارائه نماید ؟

 

پاسخ: در صورتی كه در مندرجات اصلی گواهی مبداء تغییری نكند و فقط اشتباه تایپی باشد می بایست گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبلغ 50000 ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نماید لیكن در مواردی كه یكی از مندرجات اصلی من جمله آدرس صادر كننده یا گیرنده یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات كمی و كیفی كالا تغییر كند می بایست بارنامه جدید ارائه نماید تا بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در چنین مواردی علاوه بر عودت گواهی قبلی با ارائه مدارك جدید و فیش 50000 گواهی مبداء جدید صادر می شود .

 

 سئوال
: تایپ گواهی مبداء به عهده چه كسی می باشد ؟

 

پاسخ: تایپ گواهی مبداء به عهده صادركننده می باشد.

 

 سئوال
: آیا در اتاق بازرگانی امكاناتی برای تایپ گواهی مبداء در نظر گرفته شده است یا خیر ؟

 

پاسخ: خیر .

 

 سئوال
: شماره تماس واحد گواهی مبداء اتاق بازرگانی اراك چه می باشد ؟

 

پاسخ: شماره تلفن 2272020 و شماره دورنویس3280706

 

 سئوال
: آیا ارائه مدارك مورد نیاز صدور گواهی مبداء برای دریافت آن در همه موارد الزامی می باشد ؟

 

پاسخ: خیر در مواردی كه صادر كننده اقدام به صدور كالاهای فاسد شدنی ( میوه ، تره بار ، گل و گیاه ، ماهی و میگو ، لبنیات ) می نماید با اخذ تعهد از صادر كننده ( مبنی بر ارائه مدارك بعد از یك هفته ) گواهی مبداء صادر می شود بدیهی است مدارك ارائه شده بعدی می بایست منطبق بر مندرجات گواهی مبداء اخذ شده باشد .

 

 سئوال
: در مواردی كه اقلام صادراتی زیاد باشد تنظیم فرم گواهی مبداء به چه صورت است ؟

 

پاسخ: در چنین مواردی در ستون مشخصات كالا می بایست صادر كننده درج نماید AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهی مبداء شماره PAKING LIST را ذكر نماید و به همراه گواهی مبداء PAKING LIST را جهت تایید امضاء ارائه نماید .

 

 سئوال
: چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبداء متفاوت باشد آیا می توان گواهی مبداء دریافت نمود ؟

 

پاسخ: خیر مندرجات گواهی مبداء می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبداء بیشتر باشد اشكال ندارد ولیكن نباید كمتر باشد .

 

 سئوال
: آیا می توان برای كالاهای خارجی كه صادر می شوند گواهی مبداء دریافت نمود ؟ چه مداركی مورد نیاز می باشد ؟

 

پاسخ: بلی در چنین مواردی می بایست مدارك ورود كه شامل گواهی مبداء ، بارنامه حمل به ایران ، پروانه ورود و مدارك خروج كه شامل پروانه گمركی صادراتی ، بارنامه حمل از ایران به كشور مقصد و گواهی مبداء تایپ شده كه در آن مبداء كالا مشخص باشد و تعرفه گواهی مبداء در چنین موارد دو برابر می باشد .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 295

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد