سيستم مديريت زيست محيطي چيست ؟
سيستم مديريت زيست محيطي چيست ؟

خانه سيستم مديريت زيست محيطي چيست ؟

whatsapp: 09018317541 02142326

سيستم مديريت زيست محيطي چيست ؟

سیستم مدیریت زیست محیطی چیست؟

سیستم مدیریت زیست محیطی به سازمان ها كمك می كند تا در شناسایی، مدیریت و كنترل مسائل زیست محیطی به صورت جامع عمل نمایند.

استانداردهای دیگر ایزو كه به انواع مختلف سیستم های مدیریتی می پردازند، مانند ایزو 9001 برای مدیریت كیفیت و ایزو 45001 جهت امنیت و سلامت شغلی، همگی از ساختارسطح بالایی استفاده می كنند. این بدان معناست كه ایزو 14001 به آسانی امكان یكپارچه شدن با هر نوع سیستم مدیریتی ایزو موجود در سازمان را دارد.

سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 مناسب هر نوع سازمانی با هر اندازه ای از جمله خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی می باشد. استفاده از این ایزو به سازمان كمك می كند تا تمام ملاحظات و مسائل زیست محیطی مرتبط با عملیات خود را ازجمله آلودگی هوا، آب و فاضلاب، مدیریت ضایعات، حفظ و نگهداری خاك، تغییرات آب و هوایی و استفاده از منابع و تاثیرگذاری آن را در نظر بگیرد.

مانند تمامی استانداردهای سیستم مدیریت ، ایزو 14001 نیازمند بهبود مستمر سیستم های سازمان و ملاحظات زیست محیطی می باشد.

اخیراً این استاندارد مورد بازبینی قرار گرفته و بهبودهای كلیدی در زمینه مدیریت زیست محیطی در فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیك، ورودی های بیشتر از رهبری سازمان و تعهدات قوی تر و دخالت های فعالانه در زمینه افزایش عملكرد محیطی داشته است.

مزایای استفاده از ایزوهای زیست محیطی در كسب و كار و سازمان ها

دلایل استفاده از رویكرد استراتژیك جهت بهبود عملكرد زیست محیطی از زبان كاربران استفاده كننده از این استاندارد به شرح زیر بیان شده است:

  • تطابق با الزامات قانونی و تنظیماتی حال و آینده
  • افزایش دخالت رهبری و همچنین درگیری كاركنان در مسائل زیست محیطی
  • بهبود شهرت سازمان و افزایش اعتماد به نفس سهامداران از طریق ارتباطات استراتژیك
  • موفقیت در رسیدن به اهداف استراتژیك كسب و كار از طریق تركیب مسائل زیست محیطی با مدیریت كسب و كار
  • ایجاد مزیت رقابتی مالی از طریق بهبود عملكرد و كاهش هزینه ها
  • بهبود عملكرد محیطی تامین كنندگان از طریق یكپارچه شدن آنها با سیستم كسب و كار سازمان

 ترجمه : سیاحتگر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 392

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد