شرایط ترخیص دارو از گمرك
شرایط ترخیص دارو از گمرك

خانه شرایط ترخیص دارو از گمرك

شرایط ترخیص دارو از گمرك

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: برخی وارد كنندگان دارو می خواهند بدون اخذ مجوز اولیه، داروهای ثبت نشده در كشور را كه سلامت آنها قابل اطمینان نیست، وارد كنند.

به گزارش بهداشت نیوز، دكتر رسول دیناروند اظهارداشت: سازمان غذا و دارو با همراهی و همكاری گمرك ایران در سال جاری نسبت به ایجاد ارتباط الكترونیك برای تمامی فرآیندهای ترخیص فرآورده های سلامت كه دارای مجوز قانونی قبلی باشند اقدام نموده و عملیات صدور مجوز به صورت خودكار در چند ساعت انجام می شود.

شرایط ترخیص دارو از گمرك

وی با عنوان این مطلب كه سازمان غذا و دارو بر اساس سیاست های ابلاغی حوزه سلامت، امكان صدور مجوز واردات به هر میزان دلخواه متقاضیان را به جهت حمایت از داروهای داخلی ندارد، تاكید كرد: بعضی از وارد كنندگان بدون اخذ مجوز اولیه داروهای ثبت نشده در كشور را كه از نظر سلامت قابل اطمینان نیستند و یا ورود آنها به علت حمایت صنایع داروسازی داخلی محدود شده است، به گمرك وارد كرده و سعی دارند با جنجال رسانه ای و یا فشار مستقیم یا غیرمستقیم به مقامات و مسئولان كشور، آنها را ترخیص نمایند.

دیناروند گفت: سازمان غذا و دارو برای هر ماده اولیه دارویی یا داروی ساخته شده ای كه تولید داخل ندارد و قبلا مراحل قانونی ثبت را طی كرده باشد، اخذ مجوزهای ترخیص را در كمتر از یك روز كاری انجام می دهد و در غیر این صورت با جدیت با اینگونه واردات مقابله می نماید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 216

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد