شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد
شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد

خانه شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد

شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد

شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد ، دفتر صادرات گمرك ایران در بخشنامه ای شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد .

ضوابط جدید صادرات گیاهان دارویی

 متن این بخشنامه كه تسهیلات جدیدی را برای صادرات گیاهان دارویی شامل می شود بدین شرح است :

پیرو مفاد بخشنامه‌های شماره 342651‏/96‏/94 مورخ 27‏/4‏/96 و 376541‏/96‏/101 مورخ 3‏/5‏/96 موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه‌های شماره 2430‏/501‏/96 مورخ 4‏/6‏/96 و 2305‏/501‏/96 مورخ 28‏/5‏/96 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع كشاروزی وزارت جهاد كشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد:

  1.  صادرات آن دسته از گیاهان دارویی كه از طریق زراعت یا باغبانی تولید می‌شود با تأیید رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان مربوطه مبنی بر دست كاشت بودن بلامانع است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌باشد.
  2.  مطابق نامه شماره 253‏/4079 مورخ 17‏/5‏/96 موسسه ثبت گواهی بذر و نهال (ضمیمه) و مستفاد از ماده 10 قانون ثبت ارقام گیاهی و كنترل و گواهی بذر و نهال، گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی (به شرح مندرج در فهرست پیوست نامه موصوف) كه ذیل ردیف تعرفه شماره 0603 طبقه‌بندی می‌گردند، عمدتاً به عنوان «بذر و نهال» تلقی نشده و صادرات آنها موكول به ارائه مجوز وزارت جهات كشاورزی (گواهی مؤسسه ثبت گواهی بذر ونهال) نمیباشد. بدیهی است در صورت نیاز، همكاران محترم می‌توانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه مجوز، مراتب را از سازمان جهاد كشاورزی استعلام نمایند.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 183

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد