شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان
شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

خانه شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان اعلام شد ، سازمان توسه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرك كشور، شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان را برای اطلاع و اجرا اعلام كرد.

واردات ذرت از آذربایجان

دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرده كه واردات این محصول از كشور یاد شده در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار دارد.

بنابراین واردات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بازدید و بررسی‌های بازرسان در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 265

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد