شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان
شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

خانه شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

whatsapp: 09018317541 02142326

شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان

شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان اعلام شد ، سازمان توسه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرك كشور، شرایط قرنطینه‌ای واردات دانه ذرت از كشور آذربایجان را برای اطلاع و اجرا اعلام كرد.

واردات ذرت از آذربایجان

دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرده كه واردات این محصول از كشور یاد شده در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار دارد.

بنابراین واردات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بازدید و بررسی‌های بازرسان در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 619

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp