شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی
شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی

خانه شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی

شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی

شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی اعلام شد ، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرك كشور شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی را اعلام كرد.

واردات صمغ عربی

در این نامه آمده است: با توجه به درخواست وزارت جهاد كشاورزی درخصوص اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی، موضوع برای اطلاع و اقدام لازم با رعایت كامل قوانین و مقررات مربوطه اعلام شده است.

گفتنی است، سازمان حفظ نباتات كشور در خصوص شرایط قرنطینه‌ای واردات پودر صمغ عربی، برای مصارف خوراكی و صنعتی، اعلام كرده بود كه واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و بازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی گمرك ترخیص كننده، برای اجراء در مبادی مربوطه است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 165

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد