شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی وارادات خودرو توسط گمرك ایران
شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی وارادات خودرو توسط گمرك ایران

خانه شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی وارادات خودرو توسط گمرك ایران

شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی وارادات خودرو توسط گمرك ایران

شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی وارادات خودرو توسط گمرك ایران . به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ایران شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو اعلام شد؛

شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی

بر این اساس دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند كه این معافیت ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل  300000000ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل 300000000ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می شود.بر این اساس در حال حاضر خودروهای سال ساخت 2017 و 2016 به شرط نو بودن در گمركات قابل ترخیص هستند.

حقوق ورودی خودرو تا سقف 2500 سی سی معادل 55 درصد ارزش اصطلاحا سیف كالا و حقوق ورودی خودرو تا سقف 2000 سی سی معادل 40 درصد ارزش سیف است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 263

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد