شرایط واردات بذر گلرنگ از تركیه و چین اعلام شد
شرایط واردات بذر گلرنگ از تركیه و چین اعلام شد

خانه شرایط واردات بذر گلرنگ از تركیه و چین اعلام شد

شرایط واردات بذر گلرنگ از تركیه و چین اعلام شد

سازمان توسعه در نامه‌ای به گمرك كشور، شرایط واردات بذر گلرنگ برای كاشت از كشورهای تركیه و چین را اعلام كرد.
در این نامه با استناد به نامه سازمان حفظ نباتات كشور اعلام شد كه واردات بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius) برای كاشت از كشورهای تركیه و چین در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار دارد و ورود آنها به كشور نیازمند رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بازدید و بررسی‌های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص‌كننده است.

واردات بذر گلرنگ
بر این اساس شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر گلرنگ برای كاشت از كشورهای چین و تركیه نیازمند دریافت گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت كشاورزی این دو كشور و ضدعفونی بذور با قارچكش مناسب و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی است.
عاری بودن محموله از خاك، بقایای گیاهی، بذور علف‌های هرز، حشرات زنده و علائم بیماری‌ها و بسته‌بندی مناسب و دارای برچسب از دیگر شرایط قرنطینه‌ای واردات این اقلام است.
همچنین ارائه گواهی بهداشت گیاهی به كارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرك ترخیص‌كننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب به عهده واردكننده خواهد بود.
بر همین اساس چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت‌زا تشخیص داده شود در صورتی‌كه بتوان به تشخیص مامور قرنطینه، آلودگی را از بین برد محموله به هزینه صاحب كالا ضدعفونی می‌شود و در غیراین صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
طبق این گزارش در صورتی ‌كه محموله از طریق كشور ثالثی صادر می‌شود باید كپی گواهی بهداشت گیاهی كشور مبدأ كه دارای كلیه شرایط اعلامی بوده و دارای مهر قرنطینه كشور صادركننده مجدد است نیز به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی (Re-Export) به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرك ترخیص‌كننده ارائه شود.
طبق اعلام سازمان حفظ نباتات، ترانزیت داخلی (پاساوان) محموله به گمركات داخلی تنها بعد از بررسی و تایید اصل مدارك مورد نیاز در مرز ورودی مجاز است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 393

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد