شرایط واردات كالا به ایران
شرایط واردات كالا به ایران

خانه شرایط واردات كالا به ایران

whatsapp: 09018317541 02142326

شرایط واردات كالا به ایران

شرایط واردات كالا به ایران

واردات كالا از طریق قانونی ضوابط خاص خود را دارد و افراد یا واحدهایی كه اقدام به واردات كالا می‌كنند باید با شرایط و نحوه این كار آشنایی كافی را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، واردكننده كالا شخصی حقیقی یا حقوقی است كه نسبت به ورود كالاهای مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌كند و باید ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت كشور خود از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نیز مطلع باشد. ضمن اینكه برای واردات، داشتن كارت بازرگانی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره‌برداری یا پروانه تولید الزامی است.

شرایط واردات كالا به ایران

كارت بازرگانی

كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می‌توان در صادرات و واردات كالا فعالیت داشت. كارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها، به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی صادر و پس از تأیید توسط واحد صدور معتبر است.

همچنین ضوابط، شرایط و نحوه تمدید كارت بازرگانی طبق آیین‌نامه اجرایی انجام می‌شود.

بر اساس قوانین، اشخاص و كالاهای زیر نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارند:

– شركت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود كالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

– ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند.

– پیله‌وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ كارت پیله‌وری.

– كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی

– كالاهایی كه ورود آنها به تشخیص گمرك برای فروش نیست.

كالاهای مسافری

– كالاهایی كه از طریق پست وارد می‌شوند (امانات پستی).

– كتب و نشریات داخلی جهت صادرات.

كالاهای تجاری

كالاهایی كه به تشخیص گمرك برای فروش، وارد یا صادر می‌شود، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفكیك و بسته‌بندی شده به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

با توجه به اینكه تشریفات گمركی الكترونیكی شده و صاحبان كالا بدون نیاز به حضور فیزیكی می توانند نسبت به اظهار كالای خود در گمرك اقدام‌ كنند، لذا صاحبان كارت‌های بازرگانی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند با یكبار مراجعه به واحد احراز هویت گمركات اجرایی نام كاربری و رمز عبور مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام امور گمركی از طریق سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 295

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد