شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات گمركی به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات گمركی به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

خانه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات گمركی به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

whatsapp: 09018317541 02142326

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات گمركی به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات گمركی به فعالان مجاز اقتصادی (AEO) ، براساس شیوه نامه فعالان مجاز اقتصادی (AEO) ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات فراهم شده برای این گروه در گمرك تابع شرایط و ضوابط ویژه ای است كه برخی از آنها به شرح زیر است:

تسهیلات فعالان اقتصادی

 1- عدم وجود سابقه جعل اسناد گمركی قطعیت یافته در سه سال گذشته.

 2- عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته و پرونده مفتوح در سه سال گذشته.

 3- عدم وجود بدهی قطعی.

 4- عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده. براساس بخشنامه دفتر برنامه ریزی گمرك ایران 18 شركت تولیدی برای برخورداری از تسهیلات یادشده ثبت نام كرده اند كه در صورت دارا بودن شرایط لازم تسهیلات گمركی در قالب برنامه فعالان مجاز اقتصادی (AEO) به آنان اعطا خواهد شد. قرار گرفتن كالا در مسیر سبز گمركی و ترخیص آن در كوتاه ترین زمان، قبول ضمانت نامه بانكی ارسال مستقیم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید به انبارهای اختصاصی تولیدكنندگان و ترخیص در محل واحد تولیدی از جمله تسهیلات گمركی است كه به فعالان مجاز اقتصادی اعطا می شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 322

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد