شرط واردات رسمی پوشاك به ایران
شرط واردات رسمی پوشاك به ایران

خانه شرط واردات رسمی پوشاك به ایران

شرط واردات رسمی پوشاك به ایران

شرط واردات رسمی پوشاك به ایران  ، مدیر كل صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت از اجرای دستورالعمل واردات پوشاك خبر داد و گفت : از این پس واردات پوشاك به كشور تنها به شرط اخذ نمایندگی رسمی با شرایط این دستورالعمل امكانپذیر است.

افسانه محرابی  با اشاره به دستورالعمل ابلاغی 17 شهریور ماه سال 95 وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات پوشاك افزود : طبق این دستورالعمل پس از سه ماه عملا باید كلیه كسانی كه گواهی فعالیت صنعتی دارند  ولی خودشان را با این دستورالعمل مطابقت نداده اند گواهینامه شان باطل می شد.

شرط واردات پوشاك

وی اضافه كرد : از زمانی كه سه ماه  فرصت این دستورالعمل تمام شد در راستای اجرای این دستورالعمل 218 ردیف تعرفه (HS) و همچنین 162 كد متناظر(ISIC) را به دفتر امور اصناف اعلام كردیم وآنها هم  به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام نمودند.

محرابی تصریح كرد : با بررسی های مركز امور اصناف و پیگیری های ما مشخص شد كه هیچكدام از فروشگاههای عرضه تولیدات پوشاك برندهای خارجی نمایندگی اصلی آن شركتها نیستند، اما از طرفی موانعی بر سر راه اجرای این دستورالعمل وجود داشت و این در حالی بود كه اتحادیه تولید و صادرات  پوشاك و انجمن پوشاك بسیار  پیگیر اجرای آن بودند كه نهایتا كارگروه نظارت بر پیگیری واجرای دستورالعمل براساس دستور وزیر تشكیل شد.

وی یاد آور شد : با پیگیری های مجدد مهندس نعمت زاده و دستور تشكیل كارگروه  نظارت بر پیگیری و اجرای این دستورالعمل در حال حاضر مدتی است كه این تعرفه ها نیز مشخص و برای اجرایی شدن دستورالعمل واردات پوشاك به گمرك  نیزاعلام شده است.  

محرابی تصریح كرد: طبق ماده 3 دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود 20 درصد مقدار وارداتی كه در یك سال وارد كشورشده، باید از طرف شركت خارجی یا نماینده اش به صورت  سرمایه گذاری مشترك با تولید كننده داخلی یا برون سپاری  یا سرمایه گذاری به تنهایی از سوی تولید كننده خارجی در كشور صورت گیرد و نیز 50 درصد این مقدار هم باید صادر شود.وی با بیان اینكه اكنون  دو برند از برند های مشهور پوشاك خواستار عملیاتی كردن ماده 3 و سرمایه گذای در ایران هستند.

افزود: برندهایی كه در ایران با قیمتهای پایین تولیدات خود را عرضه می كنند تولیدات خارج از فصل خود را  به فروش می رسانند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 284

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد