شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد
شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد

خانه شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد

شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد

شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد ، شورای عالی مناطق آزاد تجاری نسبت به خبر منع ورود خوردو با پلاك مناطق آزاد به كشور، واكنش نشان داد و خواستار ملغی شدن بخشنامه گمرك شد.

بعد از انتشار بخشنامه گمرك مبنی بر ممنوعیت ورود موقت خودروها با پلاك مناطق آزاد به سرزمین اصلی، شورایعالی مناطق آزاد  تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به این بخشنامه واكنش نشان داد و خواستار ملغی شدن بخشنامه گمرك شد.

مصوبه خودرویی گمرك

بر این اساس مدیر گسترش و تسهیلات صادرات و امور گمركی مناطق آزاد طی  نامه‌ای خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرك ایران خواستار لغو بخشنامه قبلی در خصوص عدم ورود خودروهای پلاك مناطق آزاد شده است.همچنین در این نامه، به توافق رئیس كل گمرك ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای صدور مجوز ورود موقت خودرو با پلاك مناطق آزاد، به عنوان تسهیلات برای سرمایه گذاران مناطق آزاد اشاره شده است.  گفتنی است، در ماههای اخیر حساسیتها روی عملكرد مناطق آزاد  افزایش یافته است.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 229

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد