صادرات خاك ممنوع
صادرات خاك ممنوع

خانه صادرات خاك ممنوع

whatsapp: 09018317541 02142326

صادرات خاك ممنوع

صادرات خاك ممنوع ، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینكه قانونگذار صدور هر گونه خاك كشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از كشور ممنوع كرده است، گفت: دستگاه‌های متولی خاك باید به سرعت دور هم نشسته و با قاچاق خاك از كشور مقابله كنند.

ممنوعیت صادرات خاك

اخیرا معصومه ابتكار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وقوع قاچاق خاك در كشور اشاره كرد و نسبت به تداوم آن هشدار داد. در این باره مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، در گفت‌وگو با ایسنا، با تاكید بر اینكه وقتی می‌گوییم قاچاق منظور آن است كه یك كار غیر رسمی خارج از مجاری قانونی مقرر در حال انجام است و كالایی از مبادی مرزی، در حال انتقال به خارج از كشور است، گفت: مراتع و اراضی كشاورزی كشور نباید دچار دست‌خوردگی شود كه مقابله با برداشت خاك در حوزه وظایف وزارت جهاد كشاورزی است اما اگر برداشت خاك صورت گرفت و از محل خارج شد خروج آن، هم به شكل رسمی و هم به شكل قاچاق تخلف و مقابله با آن از عهده وزارت جهاد كشاورزی خارج است.

منصور تاكید كرد: قانونگذار صدور هر گونه خاك كشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از كشور ممنوع كرده است. این خاك‌ها نباید به خارج از ایران منتقل شوند و انتقال این خاك‌ها به هر طریق و ترتیبی تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر در اراضی كشاورزی برداشت خاك صورت گیرد از دو جهت جرم تلقی می‌شود چون ضمن تغییر كاربری اراضی، برداشت خاك هم صورت گرفته است، بنابراین برداشت خاك در این اراضی، حتی اگر به منظور صادرات نیز نباشد و با هدف مصرف داخلی و انتقال آن در درون كشور  انجام شود، چون تغییر كاربری صورت گرفته تخلف محسوب می‌شود، كه این موضوع در حوزه وظایف سازمان امور اراضی جهاد كشاورزی است.

هر نوع دخل و تصرف در اراضی مرتعی جرم است

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها با بیان اینكه اگر در اراضی مرتعی نیز برداشت خاك صورت گیرد جرم تلقی می‌شود، گفت: هر نوع دخل و تصرف در اراضی مرتعی جرم است فارغ از آنكه این برداشت خاك با هدف مصرف داخلی یا صادرات به خارج از كشور باشد كه سازمان جنگل‌ها در این زمینه مسئولیت دارد. این سازمان وظیفه دارد، عرصه‌های مرتعی را كنترل كند كه تاكنون با شدت با بر هم زدن وضعیت مرتعی كشور به عنوان یك جرم برخورد كرده‌ایم.

وزارت صنعت مطمئن شود كه تنها به خاك صنعتی پروانه صادرات می‌دهد

منصور با اشاره به اینكه علاوه بر سازمان جنگل‌ها، گمرك و وزارت صنعت و معدن نیز گلوگاه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق خاك هستند، تصریح كرد: هر ساله ده‌ها هزار تن خاك‌های صنعتی از كشور خارج می‌شود كه باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صادرات داشته باشند. این وزارتخانه كه صدور مجوز صادرات خاك صنعتی را برعهده دارد، باید مطمئن شود كه تنها به صادرات خاك‌های صنعتی مجوز بدهد بنابراین این دستگاه باید كنترل و دقت بیشتری داشته باشد تا سودجویان خاك زراعی و مرتعی را به عنوان خاك صنعتی صادر نكنند.

گمرك در زمینه صادارت خاك از وزارت جهاد كشاورزی و محیط زیست استعلام كند

این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها، با اشاره به اینكه ممكن است در این شرایط خاك‌های ممنوعه (كشاورزی، مرتعی و نباتی)، تحت عنوان خاك صنعتی صادر شود، افزود: از آنجا كه قانونگذار مسئولیت تشخیص اینكه خاك زراعی، مرتعی یا خاك مربوط به زیستگاه‌ها است را در حوزه وزارت جهاد كشاورزی و محیط زیست قرار داده است بنابراین استدعا را داریم اگر قرار است خاكی به طور رسمی از كشور خارج شود حتما استعلام از واحدهای وزارت كشاورزی و محیط زیست شود و این واحدها تایید كنند خاكی كه قرار است از كشور خارج شود جزو خاك‌های ممنوعه نیست.

منصور با بیان اینكه در بخش صادرات نیز، گمرك باید كنترل‌های لازم را برای مقابله با قاچاق انجام دهدف گفت: گمرك باید مطمئن شود خاكی كه صادر می‌شود تنها خاك صنعتی است. واحدهایی چون مرزبانی و گمرك اگر ببینند خاكی به صورت قاچاق چه خاك صنعتی و چه خاك ممنوعه از كشور خارج می‌شود باید ورود كنند، بنابراین برای مقابله با قاچاق خاك چند گلوگاه در كشور وجود دارد؛ ما در سازمان جنگل‌ها و جهاد كشاورزی نباید اجازه دهیم برداشت خاك صورت گیرد اما اگر برداشت صورت گرفت و خواست از مبادی كشور خارج شود گمرك باید استعلام كند تا خاك ممنوعه نباشد. همچنین وزارت صنعت نیز باید دقت لازم را در صدور پروانه صادرات خاك صنعتی داشته باشد  تا خاك جزو خاك‌های ممنوعه نباشد. علاوه بر اینها اگر صادرات به شكل غیر رسمی و بدون تشریفات گمرك اتفاق می‌افتد هم گمرك و هم مرزبانی‌ها و سایر واحدهای كنترل كننده، این موضوع را كنترل كنند تا قاچاق صورت نگیرد.

وی با اشاره به اینكه خاك یك عنصر حیاتی است و جدا از مباحث قانونی و حقوقی به لحاظ فرهنگی نیز برای ما قداستی دارد، گفت: صادر كردن خاك حاصلخیز كشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی‌شود. خواهش می‌كنم همه دستگاه‌ها حساسیت‌های لازم را داشته باشند و همه بخش‌های درگیر موضوع شامل محیط زیست، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت و معدن، گمرك و مرزبانی دور هم نشسته و در مورد این مسئله آسیب شناسی كنند كه اگر قاچاق خاك در كشور اتفاق می‌افتد زودتر آسیب شناسی و با آن مقابله شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، با اشاره به اینكه اگر كسی در اراضی طبیعی تصرف كند در سازمان جنگل‌ها با او مقابله می‌كنیم، گفت: اگر خاكی برداشت شود حتی اگر برای مصرف داخلی باشد جرم تلقی می‌شود و این موضوع در حوزه منابع طبیعی است كه با این پرونده مقابله كند اما وقتی می‌گوییم قاچاق اتفاق افتاده؛  به این معناست كه یك شی و كالایی بدون تشریفات گمركی از كشور خارج شده كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك، مرزبانی‌ها در این زمینه وظیفه دارند كه اجازه ندهند چیزی از كشور خارج شود.

وی در پایان با تاكید بر اینكه وقتی می‌گوییم قاچاق منظور آن است كه یك كار غیر رسمی خارج از مجاری قانونی مقرر در حال انجام است و كالایی از مبادی مرزی، در حال انتقال به خارج از كشور است، افزود: مراتع و اراضی كشاورزی كشور نباید دچار دست‌خوردگی شود كه این موضوع در حوزه وزارت جهاد كشاورزی است كه با برداشت خاك مقابله كند اما اگر برداشت صورت گرفت و از محل خارج شد خروج آن هم به شكل رسمی و هم به شكل قاچاق تخلف است و مقابله با آن از عهده وزارت جهاد كشاورزی خارج است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 316

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد