صادرات كالا از ایران افزایش یافت
صادرات كالا از ایران افزایش یافت

خانه صادرات كالا از ایران افزایش یافت

صادرات كالا از ایران افزایش یافت

صادرات كالا از ایران افزایش یافت.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مركز زنجان ؛مدیركل دفتر صادرات گمرك ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیران كل گمرك استان رشد صادرات كالا از ایرانزنجان گفت: میزان صادرات محصولات تولیدی كشور از گمرك ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید كه نسبت به سال 94 رشد 3.5 درصدی داشته است.

افزایش صادرات كالا از ایران

شامانی افزود: میزان واردات ثبت شده در گمرك ایران به 43 میلیارد و 674 میلیون دلار می رسد كه نسبت به سال 94 رشد 5.16 درصدی دارد.وی گفت:میزان درآمدهای گمرك ایران در سال گذشته نسبت به سال 94 رشد 61 درصدی داشت و به 333 هزار میلیارد ریال رسید.

مدیركل دفتر صادرات گمرك ایران گفت: گمرك ایران سال گذشته بحث الكترونیكی كردن عملیات اداری، تشكیل پرونده و صدور مجوزها را در دستور كار داشت كه تا پایان سال به طور كامل محقق شد.در پایان این مراسم حمید احمدی به عنوان مدیركل جدید گمرك استان زنجان معرفی و از خدمات احمد بركابیان به عنوان مدیركل سابق گمرك استان زنجان تقدیر شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 242

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد