صادرات كالا
صادرات كالا

خانه صادرات كالا

صادرات كالا

صادرات كالا

  

در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی صادرات به دو دسته تقسیم شده است .
1- صادرات قطعی
2- صادرات موقت
صادرات قطعی عبارت است از كالائی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور برای انجام منظورهای موقتی ( مثلا تعمیر یا تكمیل كالا ، شركت در نمایشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته می شود .
آنچه در این مقوله مد نظر است صادرات قطعی است .

اسناد و مدارك لازم جهت صادرات :
1- اخذ كارت بازرگانی معتبر به نام صادر كننده
2- اخذ مجوز صدور ( در صورتیكه برای صدور كالای مورد نظر ،توسط وزات بازرگانی موافقت كلی اعلام نشد باشد .
3- اخذگواهی بهداشت و قرنطینه ( دامی ، نباتی – حسب مورد )
4- گواهی استاندارد ( در صورتیكه كالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد) .
5- گواهی انرژی اتمی ( حسب مورد ) كه به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود .
6- تهیه صورت عدل بندی Packing List ( در صورتیكه كالا گوناگون باشد )
7- شناسنامه فرش ( فقط برای فرش دستباف )

مجوزهای صادرات :
كالاهای صادراتی بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند .
1- كالای مجاز :
كالائی است كه صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد . منظور از ( ضوابط ) آن دسته ترتیباتی است كه رعایت آن برای صادرات پاره ای از كالاها قانوناً ضروری است مانند ضوابط استاندارد ، گواهی بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی
2- كالای مشروط :
 كالائی است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذیر است . پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه های ذیربط كه اصطلاحاً ( موافقت كلی ) نامیده می شود ، و پس از ابلاغ آن به گمرك توسط وزارت بازرگانی برای صدور كالاهای موضوع موافقت كلی ، نیازی به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردی نخواهد بود .

3- كالاهای ممنوع الصدور
كالائی است كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یامصرف ) و یا به موجب قانون ممنوع گردد. دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از كالاها را ممنوع نماید.

 

گواهی های مرسوم
 گواهی بهداشت نباتی
طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ، فرآورده های نباتی كه از ایران به كشورهای خارج صادر می شود بوسیله كارشناسان قرنطینه معاینه و درصورت سلامت كالا گواهی بهداشت نباتی صادر می شود .
و در صورت عدم تقاضای خریدار این كار انجام نمی گردد .
 گواهی بهداشت دامی (گواهی سازمان دامپزشكی )
طبق ماده 7 قانون دامپزشكی كشور مصوب سال 1350 ورود و صدور هر نوع دام زنده – تخم مرغ نطفه دار – اسپرم دام – فرآورده های خام دامی – داروها ، واكسن ها ، سرم ها و مواد بیولوژیكی ، مواد ضد عفونی ، سموم دام پزشكی ، مواد غذایی متراكم ، مكمل غذای دام و داروهائی كه برای ساختن مواد نامبرده موردنیاز است باید با موافقت وزارت جهاد كشاورزی ( سازمان دامپزشكی كشور ) صورت گیرد .
گواهی استاندارد
در صورتیكه برای صادرات كالاهائی مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد اخذگواهی استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارائه آن به گمرك ضروری است .
گواهی انرژی اتمی
در مواردی كه كالای صادراتی مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و … باشد ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی كشور ضروری است .

صورت عدل بندی
در مواردی كه كالاهای وارده بیش از یك بسته و محتویات بسته ها گوناگون و متنوع باشد ، ارایه یك فهرست كه محتویات هر بسته ( خالص و با ظرف ) نشان دهد ، ضروری است .
سایر اسناد مورد نیاز برای صادرات
اسنادی كه در ذیل نامبرده می شود برای ارائه به گمرك ایران الزامی نیست لكن ممكن است توسط كشور مقصد یا خریدار خارجی مطالبه شو د .
1- گواهی مبدا :
برای دریافت گواهی مبدا با در دست داشتن فتوكپی اظهار نامه گمركی و بارنامه كالا به اتاق های بازرگانی وصنایع و معادن مراجعه شود.
2- كارنه تیر :
كار نه تیر دفتر چه ای است كه برای عبور كالا بوسیله كامیون از كشورهای عضو ، بدون بازرسی دقیق و بدون تامین و دریافت حقوق و عوارض گمركی صادر می شود .
3- سیاهه خرید :
سیاهه خرید (Invoice ) یا فاكتور صورتحسابی است كه درآن تاریخ ، نام و نشانی خریدار و فروشنده ، شماره سفارش یا قرارداد ، تعداد یامقدار ویا شرح كالا ، قیمت واحد ، قیمت كل ،نوع قرارداد وتعرفه گمركی كالا ذكر شده است .
4- بارنامه حمل :
بطور كلی بارنامه سند اصلی انتقال مالكیت كالا از فروشنده به خریدار است و دارای انواع مختلف می باشد مانند بارنامه هوایی – بارنامه دریایی – بارنامه راه آهن – بارنامه سراسری بارنامه زمینی ( كامیون )
5- گواهی بازرسی :
سندی است كه توسط یكی از شركتهای بازرسی كننده بین المللی صادر و به موجب آن تایید می گردد كه كالای حمل شده با كالای ثبت سفارش شده یكسان است .

مراحل صادرات
1- بازاریابی
2- كسب مجوز صدور
3- تعیین قیمت صادراتی توسط كمیسیون نرخ گذاری
4- صدور پروفرما
5- تهیه ، تدار ك و بسته بندی
6- دریافت گواهی بازرسی كالا
7- صدور فاكتور و اخذ گواهی مبدا
8- عقد قرارداد حمل و بیمه
9- اظهار كالابه گمرك
10- ارسال كالا
11- دریافت واریز نامه یا گواهی صدور

بازار یابی
بازاریابی مهمترین قدم در صادرات است ، شناخت بازارهای خارجی وراههای نفوذ به آن ، شناخت هسته های قدرت ، شناخت رقبا در كشور هدف از مهمترین قسمتهاست كه نیازمند داشتن اطلاعات از كیفیت كالا ، قیمت ومیزان مصرف در بازار خریدار است .

راههای كسب اطلاعات به منظور ایجاد در ارتباط با خریداران از طرق ذیل امكان پذیر می باشد .
الف- مذاكره مستقیم با خریداران ب – استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
ج- شركت در نمایشگاه های بین المللی د – مراجعه به سوابق قبلی معاملات
ه – تماس با نمایندگیهای ایران و سفارتخانه ها و- استعلام از موسسات بین المللی ومراكز ارتباط
لازم به ذكر است كه با پیشرفت تكنولوژی امكان دسترسی به اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی سریعترین راه ممكن می باشد .
از مسائل قابل اهمیت درصادرات تبلیغات است كه باید متناسب با اخلاقیات ، فرهنگ مصرف خریداران كالا و كشور هدف باشد در غیر اینصورت ممكن است تبلیغات بازتاب منفی در پی داشته باشد .
كسب مجوز صدور
این مرحله در قسمت اسناد مورد نیاز جهت صادرات توضیح داده شد .

تعیین قیمت صادراتی « كمیسیون نرخ گذاری »
در حال حاضر صادر كننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات كه توسط كمیسیون فوق تعیین گردیده است نمی باشد .

صدور پروفرما
در مواقعی كه فروش كالا به طرف مقابل از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام شود این مرحله ضروری است و هر پروفرما حاوی مشخصات ذیل است .
*نام فروشنده ، نشانی ، تلفن ، فاكس و تلفكس
*شماره و تاریخ صدور پروفرما
*نام خریدار ونشانی
*نام و مشخصات فنی كالا
*مقدار ( QUANTITY)
*ارزش واحد كالا – ارزش كل كالا ( UNIT PRICE – TOTAL PRICE )
*شرایط پرداخت ( PAYMENT CONDITON )
*مبداء حمل ( PLACE OF LOADING )
*شرایط حمل و تحویل
*مدت اعتبار قیمت پروفرما ( VALIDITY)
*سایر شرایط « كشور تولید كننده » ( ORGIN COMMODITY)

تهیه و تدارك و بسته بندی
در این مرحله صادر كننده موظف است كالا را تهیه و طی زمان بندی توافق شده و با توجه به شرایط حاصله آماده نماید . صادر كننده باید كالا را مطابق شرایط وویژگیهای خواسته شده توسط خریدار كه مورد توافق قرار گرفته تهیه و برای آن بسته بندی مناسب مهیا نماید . بسته بندی باید متناسب بانوع كالا ، نوع حمل و شرایط عرضه بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگیری از ایجادخسارت و ضایعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خریدار به وجود آورد.

دریافت گواهی بازرسی كالا
معمولا مورددرخواست خریدار كالا می باشد یعنی كالا بایستی بصورتی كه خریدار می خواهد ارسال شود كه در این صورت موسسه ای به توافق طرفین این بازرسی را انجام خواهد داد ، در مواقعی كه كالا بصورت امانی ارسال می گردد خریدار در محل ، كالا را رویت و سپس معامله انجام می شود .
صدور فاكتور و اخذ گواهی مبداء
در این مرحله صادر كننده باید فاكتور فروش كالای خود رامطابق شرایط پروفرما ، صادر و به تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برساند .
عقد قرارداد حمل و بیمه
در یك قرار داد فروش بین المللی كالا ، وارد كننده و صادر كننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادی هستند كه رضایت طرفین را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترین نحو اجرا شود ارسال كالا از یك كشور به كشور دیگر به عنوان بخشی از معامله تجاری می تواند با خطرهایی همراه شود اگر كالا خسارت دیده و یا از بین رود یا تحویل وپرداخت قیمت بنا به دلایلی انجام نشود ، رابطه بین طرفین قرارداد با مشكل روبرو شده و نهایت راهی جر اقامه دعوی وجودنخواهد داشت جهت رفع مشكل فوق و راهنمایی صادر كنندگان اتاق بازرگانی بین المللی مجموعه ای استاندارد در موردتعهدات فروشنده وخریدار به منظور تنظیم قراردادهای فروش بین الملی كالا و تعیین مسئولیتهای هر یك از طرفین ، اینكوترمز ( اصطلاحات بازرگانی بین المللی ) را تدوین نموده است به دلیل اهمیت شناخت اینكوترمز برای صادركنندگان ( همچنین وارد كنندگان ) خلاصه ای از این اصطلاحات به شرح ذیل ارائه میگردد :

تحویل كالا در محل كار  Ex Works ) EXW )
در این روش تحویل كالا ، فروشنده تحویل كالا را هنگامی به انجام می رساند كه آن رادر محل كار خود ( یعنی كارگاه ، كارخانه ، انبار وغیره ) به صورتی كه برای صدور ترخیص نشده ودروسیله نقلیه دریافت كننده كالا بارگیری نشده است ، دراختیار خریدار قرار می دهد .
بنابراین اصطلاح مزبور مبین حداقل تعهد برای فروشنده است و خریدار باید تمام هزینه های حمل كالا وخطرهای متوجه آن را درجریان تحویل گرفتن كالا از محل كار فروشنده ، تقبل نماید .

تحویل كالا در كنار كشتی  Free Along Side Ship ) FAS )
فروشنده تحویل كالا را هنگامی به انجام می رساند كه كالا دربندر بارگیری تعیین شده ، در كنار كشتی قرار گیرد و خریدار ازاین لحظه به بعد باید كلیه مخارج كالا و خطرهای ازمیان رفتن یا آسیب دیدن آن را به عهده گیرد .
تحویل كالا درمحل مقرر به حمل كننده  Free Carrier ) FCA )
این اصطلاح بدین معنا است كه فروشنده تحویل كالا راهنگامی به انحام می رساند كه آن را پس از ترخیص برای صدور ، درمحل مقرر دراختیار حمل كننده تعیین شده از طرف خریدار ، قرار دهد . باید متذكر شد كه محل انتخاب شده برای تحویل ، بر تعهد بارگیری وتخلیه كالا در این محل تاثیر دارد . اگر تحویل در محل كار فروشنده انجام پذیرد ، فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد و چنانچه بارگیری در محل دیگری صورت گیرد فروشنده مسئول تخلیه نیست .
تحویل كالا روی عرشه كشتی  Free On Board ) FOB )
تحویل كالا زمانی صورت می پذیرد كه كالا دربندر بارگیری تعیین شده ، از لبه كشتی عبور كند به عبارتی خریدار از این لحظه به بعد كلیه مخارج كالا وخطرهای از میان رفتن یا آسیب دیدن آن راتقبل كند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا راجهت صدورترخیص كند. این اصطلاح فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی كاربرد دارد. اگر طرفین قصد تحویل كالا یاعبور آن از لبه كشتی راندارند ، باید از اصطلاح « تحویل كالا در محل مقرر به حمل كننده » ( FCA) استفاده نمایند .
تحویل كالا درمرز  Delivered At Frontier ) DAF )
این اصطلاح بدین معناست كه فروشنده تحویل كالا را هنگامی به انجام می رساند كه آن را پس از ترخیص برای صدور ، ونه برای ورود ، روی وسیله نقلیه آورنده كالا ، به صورت تخلیه نشده ، درنقطه ومحل تعیین شده درمرز – اما قبل از مرزگمركی كشور مجاور- در اختیار قرار دهد . واژه مرز می تواند برای هر مرزی ، از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود . بنابراین تعیین مرز موردنظر باذكر نام نقطه ومحل دراصطلاح فوق حائز اهمیت می باشد .
تحویل كالا روی عرشه كشتی دربندرمقصد  Delivered Ex Ship ) DES )
فروشنده زمانی تحویل كالا را به انجام می رساند كه آن را در بندر مقصدتعیین شده ،روی عرشه كشتی قبل ار ترخیص برای ورود دراختیار خریدار قرار دهد . فروشنده بایدكلیه هزینه ها و خطرهای حمل كالا را تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه تقبل كند .
تحویل كالا روی اسكله دربندرمقصد  Delivered Ex Quay ) DEQ )
تحویل كالا هنگامی به انجام می رسد كه فروشنده آن رادر بندر مقصدتعیین شده روی اسكله ( بارانداز ) قبل ازترخیص برای ورود دراختیار خریدار قرار دهد . فروشنده باید مسئولیت هزینه ها و خطرهای حمل كالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وكالا را روی اسكله ( بار انداز ) تخلیه كند. اصطلاح DEQ ایجاب می كند كه خریدار كالا را جهت ورود ترخیص ومخارج كلیه تشریفات و همینطور حقوق وعوارض ، مالیاتها و سایر هزینه های متعلق به ورود را پرداخت كند .
تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی Delivered Duty Paid ( DDP)
این اصطلاح بدین معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخیص برای ورود و به صورتیكه از وسیله نقلیه آورنده كالا تخلیه نشده است ، در محل مقرر در مقصد ، به خریدار تحویل می دهد . فروشنده باید مسئولیت كلیه خطرهای متوجه كالا وهزینه های آن تا این محل ، از جمله هرگونه حقوق و عوارض ( این واژه شامل مسئولیت و قبول خطرهای انجام تشریفات گمركی و پرداخت هزینه های این تشریفات ، حقوق و عوارض گمركی ، مالیاتها و دیگر مخارج می شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند .
تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی Delivered Duty Unpaid ) DDU )
دراین روش تحویل كالا ، فروشنده كالا را قبل از ترخیص برای ورود و به صورتی كه از وسیله نقلیه آورنده كالا تخلیه نشده است ، در محل مقرر در مقصدبه خریدار تحویل می دهد . فروشنده باید مسئولیت خطرهای متوجه كالا وهزینه های آن تااین محل ، غیر از حقوق و عوارض( این واژه شامل مسئولیت وقبول خطرهای انجام تشریفات گمــــركی وپرداخت هزینه های این تشریفات ، حقوق وعوارض گمركی ، مالیاتها و دیگر مخارج می شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصدرادر صورت اقتضاء ، تقبل كند . این حقوق وعوارض وهمچنین هر گونه هزینه و خطرهای ناشی از قصور خریدار در ترخیص به موقع كالا جهت ورود به عهده وی خواهد بود.
پرداخت كرایه حمل كالا تامقصد  Carriage Paid to ) CPT )
بدین معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده ای كه خود تعیین كرده است تحویل می دهد بعلاوه باید هزینه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد . بعبارتی خریدار مسئولیت كلیه خطرهای متوجه كالا و هرگونه هزینه های دیگر آن پس از تحویل راتقبل می كند . CPT  ایجاب می كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخیص نماید .
پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تامقصد  Carriage And Insurance Paid to ) CIP )
در این نوع قرارداد حمل ، فروشنده كالا را به حمل كننده ای كه خود تعیین كرده است تحویل می دهد ، بعلاوه باید هزینه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد . فروشنده همچنین باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن كالا در جریان حمل و نقل كه مسئولیت آن به عهده خریدار است راتحت پوشش قرار دهد . در نتیجه فروشنده باید قرارداد بیمه را منعقد و حق بیمه را پرداخت نماید .
قیمت كالا و كرایه تا بند رمقصد  Cost And Freight ) CFR )
این اصطلاح بیانگر آن است كه فروشنده تحویل كالا راهنگامی به انجام می رساند كه كالا در بندر بارگیری ، از لبه كشتی عبور كند . فروشنده باید هزینه ها وكرایه لازم جهت حمل كالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئولیت خطر ازمیان رفتن یا اسیب دیدن كالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی كه پس از تحویل روی می دهند ار فروشنده به خریدار منتقل شود . اصطلاح  CFR  ایجاب می كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخیص كند و فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی كاربرد دارد .
قیمت كالا بیمه و كرایه تا بندر مقصد  Cost Insurance And Freight ) CIF )
این اصطلاح بدین معنی است كه فروشنده تحویل كالا را هنگامی به انجام می رساند كه كالا در بارگیری از لبه كشتی عبور كند . فروشنده باید هزینه ها و كرایه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد ، امامسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن كالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی كه پس از تحویل روی می دهند ، از فروشنده به خریدار منتقل می شود .
فروشنده باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن كالا درجریان حمل و نقل ، كه مسئولیت آن به عهده خریدار است ، راتحت پوشش بیمه دریایی قرار دهد. بعبارتی فروشنده بیمه رامنعقد و حق بیمه را پرداخت میكند البته فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه می باشد .
اظهار كالا به گمرك
صاد ركننده كالا با در دست داشتن مدرك مثبته ( از قبیل كارت بازرگانی ، مجوزهای صدور و …) به گمرك مراجعه نموده و اظهار نامه صادراتی راتنظیم می نماید اظهارنامه می تواندتوسط صاحب كالا و یاوكیل صاحب كالا تنظیم شود برخی از مندرجات اظهار نامه بدین شرح می باشد .
– نام و نشانی صادر كنندگان
– نام و نشانی حق العمل كار ( اظهار كننده )
– شماره اجازه صدور
– نام كشور مبداء
– نام كشور مقصدنهایی كالا ( كشور خریدار كالا )
پس ازتكمیل اظهار نامه صادراتی ، اظهار نامه و مدارك ضمیمه آن در دایره تطبیق اسناد گمرك به لحاظ كنترل صلاحیت صادركننده یا اظهار كننده و صحت اسناد و مدارك و مندرجات اظهار نامه مورد بررسی قرار می گیرد .
ارسال كالا
پس از بررسی و تطبیق مشخصات محموله با اظهار نامه و تطبیق محتویات بسته با اظهار نامه توسط ارزیابان گمرك و پرداخت هزینه های گمركی ( از قبیل انبار داری ، باربری ، هزینه بندری و.. ) كالا بر اساس نوع قرارداد حمل كه با خریدار عقدگردیده است قابل ارسال خواهد بود .

دریافت واریزنامه یا گواهی صدور
پس از بررسی ارسال كالا شركت حمل ، اظهارنامه ئ كالای خروجی را ممهور به مهر خروج گمرك نموده و به صادركننده عودت میدهد .

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 351

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد