صادرات كشور به مرز 22 میلیارد دلار رسید
صادرات كشور به مرز 22 میلیارد دلار رسید

خانه صادرات كشور به مرز 22 میلیارد دلار رسید

whatsapp: 09018317541 02142326

صادرات كشور به مرز 22 میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی ایران از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دلار گذشت میزان تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال‌جاری از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دلار گذشت.

به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، در شش ماهه اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی كشورمان با 5 و 99 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسید. این رقم سال گذشته 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بود.

همچنین واردات كشورمان در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 و 61 صدم درصد كاهش نشان می‌دهد. این آمار حكایت از آن دارد كه تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال‌جاری مثبت بوده است.

اقلام صادرات ایران

اقلام عمده صادرات

در این مدت میعانات گازی با 3 میلیارد و 496 میلیون دلار عمده‌ترین كالای صادراتی كشورمان بود كه البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 و 85 صدم درصد كاهش داشت. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یك میلیارد و 940 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده با 836 میلیون دلار، روغن‌های سبك و فرآورده‌ها به جز بنزین با 688 میلیون دلار و پروپان مایع شده با 636 میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده 8 میلیارد و 698 میلیون دلار انواع كالای پتروشیمی صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 و 4 صدم درصد رشد نشان می‌دهد و این كالاها در میان سایر گروه‌های كالایی بیشترین سهم از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند به ‌طوری كه 40 و 7 صدم درصد از كل صادرات غیرنفتی كشورمان به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر كالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از كل صادرات غیرنفتی كشورمان در شش ماهه سال‌جاری 43 و 82 صدم درصد بود. در این مدت 9 میلیارد و 512 میلیون دلار انواع كالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر كالاها هم در این مدت یك و 84 صدم درصد رشد داشت.

اقلام عمده واردات

اقلام عمده وارداتی طی شش ماهه نخست سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 551 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش 503 میلیون دلار، برنج به ارزش 478 میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش 432 میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش 357 میلیون دلار بود.

خریداران عمده كالاهای ایرانی

چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار كالاهای ایرانی است به طوری كه در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی كشورمان به چین به 3 میلیارد و 998 میلیون دلار رسید كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته یك و 92 صدم درصد رشد داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 401 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 976 میلیون دلار، تركیه با 2 میلیارد و 321 میلیون دلار و جمهوری كره با یك میلیارد و 780 میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به كشورهای چین، تركیه و كره جنوبی در این مدت افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی 18 و 59 صدم درصد و عراق 3 و 41 صدم درصد كاهش داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به سایر كشورها دراین مدت با رشد 4 و 12 صدم درصدی همراه بوده است.

كشورهای عمده صادركننده كالا به ایران

آمار تجارت خارجی كشورمان در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری از افزایش واردات كالاهای آلمانی حكایت دارد. صادرات آلمان به ایران در این مدت یك میلیارد و 122 میلیون دلار بود كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش داشت. آلمان پنجمین صادركننده بزرگ كالا به ایران به‌شمار می‌رود و رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به كشورهای چین با 4 میلیارد و 860 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 457 میلیون دلار، جمهوری كره با یك میلیارد و 577 میلیون دلار و تركیه با یك میلیارد و 329 میلیون دلار اختصاص دارد. البته روند واردات ایران از این كشورها در كل كاهشی و به ترتیب 7 و 68 صدم درصد، 17 و 3 صدم درصد، 15 و 32 صدم درصد و 17 و 42 صدم درصد كاهش داشته است.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 614

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp