صادرات نفت ایران به 1/6 میلیون بشكه در روز كاهش یافت
صادرات نفت ایران به 1/6 میلیون بشكه در روز كاهش یافت

خانه صادرات نفت ایران به 1/6 میلیون بشكه در روز كاهش یافت

صادرات نفت ایران به 1/6 میلیون بشكه در روز كاهش یافت

به نقل از ” لویدزلیست” اطلاعات مربوط به ردیابی كشتی ها نشان می دهد كه ایران در ماه مارس روزانه ?.? میلیون بشكه نفت صادر كرده كه این به معنای صادرات ?? میلیون بشكه نفت در ماه مارس است . این در حالی است كه بر اساس این گزارش صادرات روزانه نفت این كشور در سال گذشته روزانه ?.? میلیون بشكه برابر با ??.? میلیون بشكه در ماه بوده است . 
مركز اطلاع رسانی لویدزلیست متوسط صادرات نفتی ایران در ماه ژانویه و فوریه را ?.? میلیون بشكه در روز برآورد كرده است .
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این سازمان بازده تولیدات نفتی ایران نیز در این ماه به دلیل افزایش فشارهای تحریمی غرب كاهش داشته است .
اطلاعات مركز لویدزلیست (LLI ) نشان می دهدكه از آغاز سال جاری تاكنون هند بزرگترین وارد كننده نفت ایران باقی مانده و در ماه گذشته این كشور ?.? میلیون بشكه نفت ایران را خریداری كرده است این در حالی است كه متوسط واردات نفتی این كشور از ایران در ?? ماه سال ???? برابر با ?.? میلیون بشكه برآورد شده بود .
میزان صادرات نفتی ایران به ژاپن در این ماه به ?.? میلیون بشكه در روز رسیده كه این رقم در ماه ژانویه ??.? میلیون بشكه در روز گزارش شده بود . واردات چین از ایران در ماه مارس ?.? میلیون بشكه بوده و این در حالی است كه متوسط واردات نفتی این كشور از ایران در سال ???? ، ?? میلیون بشكه در روز برآورد شده بود . سال گذشته چین در جایگاه بزرگترین وارد كننده نفت ایران قرار داشت .
بر اساس این گزارش میزان صادرات نفتی دریایی ایران به بندر مصری عین السخنا در دریای سرخ در ماه مارس بدون تغییر باقی مانده است .
سال گذشته نفت ایران ?? درصد كل نفت خام پمپ شده به خط لوله سوئز- مدیترانه (SuMed) را تشكیل می داد و این در حالی است كه سهم عربستان سعودی از نفت ورودی به این خط لوله ?? درصد است .
در این گزارش آمده است در ماه گذشته ایران ??.? میلیون بشكه نفت به بندر عین السخنا برای پمپاژ نهایی آن به درون سیستم خط لوله ای سوئز- مدیترانه صادر كرده كه این رقم برابر با میزان صادرات نفتی ایران به این خط لوله در ماه مارس سال ???? بوده است .
از آنجا كه هدف نهایی این خط لوله بازار نفتی اروپاست ، این میزان صادرات نفتی ایران به بندر عین السخنا نشان می دهد كه به رغم تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران همچنان نفت تولید ایران روانه بازار های اروپایی می شود . گرچه كشورهای غیر اتحادیه اروپا همچون تركیه و موروكو نیز از این خط لوله واردات نفتی دارند اما اغلب كشورهای خود اتحادیه اروپا مقصد نهایی این نفت هستد . هنوز مشخص نیست كه پس از اعمال تحریم های اروپا علیه ایران از تابستان سال جاری صادرات نفتی ایران به این خط لوله متوقف خواهد شد یا آنكه همچنان به عنوان روزنه ای برای تداوم صادرات نفتی ایران به بازار جهانی باقی خواهد ماند .
واردات نفتی مستقیم كشورهای اتحادیه اروپا از ایران روندی رو به كاهش داشته است . سه كشور اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا و یونان از زمان اعلام تحریم های اروپایی علیه ایران در مركز توجهات بوده اند .
داده های اطلاعاتی مركز لویدز لیست نشان می دهد كه اسپانیا پس از ماه ژانویه هیچ گونه واردات نفتی مستقیم از ایران نداشته است . در ماه ژآنویه واردات نفتی این كشور از ایران ?.? میلیون بشكه برآورد شده بود . واردات نفتی ایتالیا از ایران در ماه مارس ??? هزار بشكه بوده كه این رقم در ماه ژآنویه ?.? میلیون بشكه اعلام شده بود . متوسط واردات نفتی این كشور از ایران در كل سال ???? نیز برابر با ?.? میلیون بشكه در ماه بوده است .
واردات نفتی یونان نیز از ایران در ماه مارس به ??? هزار بشكه تنزل داشته كه این رقم در ماه فوریه ?.? میلیون بشكه بوده و در ?? ماه سال ???? این رقم به طور متوسط ??? هزار بشكه برآورد شده بود . 
گرچه واردات نفتی یونان از ایران تنزل داشته اما همچنان نفتكش های شركت های شركت های كشتی رانی یونانی برای حمل و نقل محموله های نفتی ایران چارتر می شوند .طبق آمار نفتكش های یونانی در ماه گذشته ?? درصد نفت صادراتی ایران را بارگیری كرده اند كه این به معنای حمل ?.? میلیون بشكه نفت ایران در این ماه بوده است . در ماه ژانویه نیز این رقم ?.? میلیون بشكه برآرود شده بود . در ماه مارس كشتی های نفتكش ایرانی بارگیری ?? درصد كل نفت صادراتی ایران را عهده دار بوده اند .
در پایان این گزارش آمده است :ژاپن همچنان بزرگترین كشورخارجی حمل كننده محموله های نفتی ایران است . نفتكش های این كشور در ماه مارس حمل یك چهارم نفت ایران را عهده دار بوده اند. از سوی دیگر در این ماه حمل و بارگیری ?? درصد نفت خام ایران بر عهده نفتكش های هندی و ? درصد آن بر عهده نفتكش های چینی بوده است .

 
 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 348

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد