صادرات 33 گونه گیاه دارویی ممنوع شد
صادرات 33 گونه گیاه دارویی ممنوع شد

خانه صادرات 33 گونه گیاه دارویی ممنوع شد

صادرات 33 گونه گیاه دارویی ممنوع شد

صادرات 33 گونه گیاه دارویی ممنوع شد ، سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه ای به گمركات كشور صادرات 33 گونه گیاه دارویی را در سال 96 ممنوع و صاردات گونه های دیگری را نیز مجاز و مجاز مشروط اعلام كرد.

ممنوعیت صادرات 33 گونه گیاهی و دارویی

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر،  سید جمال مدرسی مدیركل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزی با ارسال نامه ای به  علی آبادی فراهانی مدیر كل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع «ضوابط صادرات محصولات و گیاهان دارویی و صنعتی برای سال 96» اظهار داشت: احتراما بازگشت به نامه شماره 96/210/42.5 مورخ 96/2/4 در خصوص ضوابط صادرات محصولات و گیاهان دارویی در سال 1396 برابر استعلامات به عمل آمده از سازمان تخصصی و بررسیهای لازم ضوابط صادراتی اقلام مذكور برای سال 1396 جهت استحضار به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

1- اقلام غیرمجاز (ممنوعه):

گونه‌های ذیل جزو گونه‌های تهدید شونده در حال انقراض و ذخایر ژنتیكی كشور محسوب گردیده و بهره‌برداری آنها مطلقا ممنوع می‌باشد این اقلام عبارتند از:

ریزوم ثعلب، پیاز و گل لاله سرنگون، پیاز گلنرگس، ریشه ختمی، ریشه كاسنی، ریشه ریواس وحشی، ریشه چوبك، ریشه روناس، پوست درخت محلب، سنبل الطیب، مهر خوش، چله داغی، سورنجان، ریشه خاس و كوله خاس، ریشه زنبق وحشی، ریشه كوكب وحشی، ریشه شیرین بیان (برداشت از مراتع)، انواع پیازها ( به جز گونه‌های پیازدار اقلام مجاز مشروط)، قره قات، بیلهر،‌ریشه سریش، سرخدار، شمشاد، شقایق، انواع لاله‌ها، سوسن، چهل چراغ،‌سنبل خوزستانی، همیشك، كلیه ریشه و پوست درختان و درختچه‌های جنگلی ( به استثناء اقلام مجاز مشروط) و شاهدانه.

2- اقلام مجاز (مشروط):

به غیر از اقلام ممنوعه بند (1) و یا صرفا زراعی (بند 2) سایر گونه‌ةا رد این طبقه قرار می‌گیرند.

مهمترین اقلام مجاز مشروط عبارتند از:

كرفس وحشی( گلوس)، میوه زرشك وحشی (جنگلی)، ترنجبین، شیرخشت، فرهجشك؟، مریم نخودی، برسیاوشان، چماز، جفت، گز شهداد، بیدخشت، مستكی، زدو،‌آنچوچك، گل نمنار، درمنه، علف گاوزبان، گل نرگس، برگ كنار، برگ مورد، زیره سیاه، میوه محلب، آشنیان (شقار)، گز خوانسار (گز انگبین)، پسته جنگلی، میوه ناخنك، آویشن، گز علفی، گردو و فندق جنگلی، آنخوزه تلخ و شیرین، تركه ارغوان، باریجه، كتیرا و شاء انزروت، كاپاریس (لگجی) ، میوه بادام جنگی (كوه)، علف چای، عشقه، خزه، سرخس بال عقابی، مرزه خوزستانی (لرستانی)، گل گاوزبان، گل بومادران، گل نفشه، مریم گلی، گل كاسنی، گل گندم، گل اروانه،‌میوه روناس، گلرنگ، تخم بزرگ (كتان)، تخم مرو، قدومه شیرازی، كشمش كولی، اسفرزه، بادبان، انیسیون، بادرنجبوبه، برگ بو، میوه بنه و بلوط، مازوج (گال بلوط) پنیرك، بارهنگ، بوبنه، شاتره، اسطوخدوس، برگ اكالیپتوس، شكر ت یغال، سقز، كلیه بذور و میوه‌های درخان و درختچه‌های جنگلی، اندام هوایی ریواس، موسیر، برگ و سرشاخه كوله خاس، سقز، كنگر، انواع قارچ خوراكی (برداشت از مراتع)

3- اقلام زراعی و گلخانه‌ای

بهره‌برداری و حمل و نقل صادرات محصولات زراعی، گلخانه‌ای و باغی شامل انواع مركبات، انواع میوه‌ها، انواع سبزی‌ها (جعفری، شنبلیله، تره، تره فرنهگنی، گشنیز، ریحان، شوید، زیره سبز، خرفه، ترب، ترب سیاه، ترخون، شاهی و …) انواع صیفی‌جات (هندوانه، خربزه، طالبی، گرمك و …) انواع حبوبات، انواع غلات، انواع كدو، سیب‌زمینی، پیاز خوراكی، گل مخملی، سیر، ذرت، كنجد، كتان، كنف، تنباكو، توتون، ثمرهندی، چای، چغندر، شكر، گل داوودی، زیره سبز، زعفران، انواع كلم، لادن، ماگنولیا، هویج، هویج فرنگی، خرما، پنبه، آفتاب گردان، سویا، كلزا  نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور و واحدهای تابعه ندارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 2353

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد