صادرات 89قلم دارو در سال جدید مشروط به دریافت مجوز شد
صادرات 89قلم دارو در سال جدید مشروط به دریافت مجوز شد

خانه صادرات 89قلم دارو در سال جدید مشروط به دریافت مجوز شد

صادرات 89قلم دارو در سال جدید مشروط به دریافت مجوز شد

سازمان توسعه تجارت با ار اسال نامه ای به گمركات كشور نام 89 قلم دارویی كه برای صادرات نیازمند اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، اكبر عبداللهی اصل مدیركل نظارت ارزیابی داروی و مواد مخدر سازمان غذا و داروی درمان و آموزش پزشكی با ارسال نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت شرایط صادرات دارو در سال 96 را اعلام كرد.براین اساس 89  قلم داروی ساخت داخل در صورت صادرات، نیاز به اخذ مجوزهای لازم از سازمان مربوطه در وزارت بهداشت دارند اما سایر اقلام دارویی تا اطلاع ثانوی و با رعایت قوانین و مقررات از نظر اداره كل سازمان غذادارو بلامانع است.

بنابراین گزارش علی علی‌آبادی فراهانی مدیر كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز با ارسال نامه‌ای به دفتر صادرات گمركات ایران، شرایط  صادرات دارو در سال جاری اعلام كرد.

لیست داروهای مشروط به دریافت مجوز

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 223

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد