صدور مجوز واردات شكر
صدور مجوز واردات شكر

خانه صدور مجوز واردات شكر

whatsapp: 09018317541 02142326

صدور مجوز واردات شكر

معاون شركت بازرگانی دولتی گفت: از روز گذشته اعطای مجوز به كارخانجات تولید قند و شكر برای واردات 700 هزار تن شكر آغاز شده و اكنون در انبارها برای 5 ماه نیاز كشور شكر داریم.

ركنا اقتصادی: حسن عباسی معروفان ،‌ در مورد آخرین وضعیت تولید و واردات شكر برای تنظیم بازار شب عید، گفت: برای تنظیم بازار سال 96، از دیروز مجوز واردات 700 هزار تن شكر به تدریج آغاز شده است.

صدور مجوز واردات شكر

وی تصریح كرد: طبق سیاست وزارت جهاد كشاورزی امسال مجوز واردات تنها به كارخانجات تولیدی كه قبلاً‌ از چغندر قند و یا نیشكر استحصال كرده‌اند داده می‌شود تا كسری تولید داخل تأمین شود.

معاون شركت بازرگانی دولتی با بیان اینكه سالانه در كشور 2 میلیون و 200 هزار تن شكر مصرف می‌شود، خاطر نشان كرد: ایران جزو كشورهای پرمصرف در حوزه شكر است كه پیش‌بینی می‌كنیم از چغندر و نیشكر داخلی یك میلیون و 620 هزار تن شكر استحصال شود و مابقی آن یعنی حدود 600 هزار تن از طریق واردات تأمین خواهد شد كه وزارت جهاد كشاورزی برای احتیاط مجوز واردات 700 هزار تن را صادر كرده است. به گفته عباسی معروفان، 600 هزار تن شكر استحصالی از نیشكر از برزیل وارد خواهد شد.

وی در مورد حجم شكر تولیدشده تا كنون گفت:‌ امسال پیش‌بینی كرده بودیم كه 800 هزار تن شكر از محصول چغندر داخلی تولید شود كه تا به امروز 814 تن استحصال شده و امسال از هر 100 كیلو چغندر 18 كیلو شكر استحصال شده است.

معاون شركت بازرگانی دولتی در مورد وضعیت شكر استحصالی از نیشكر هم اینگونه توضیح داد: كه تا كنون 500 هزار تن شكر از این روش استحصال شده و 500 هزار تن دیگر نیز استحصال خواهد شد.

وی تأكید كرد:‌امسال موجودی انبارهای شكر بسیار مطلوب است و به اندازه 5 ماه آینده نیاز كشور شكر داریم و به هیچ وجه تنش یا التهابی در بازار نخواهیم داشت.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 283

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد