صدور محصولات تولیدی به نام واحدهای تولیدی پالایشگاهی و پتروشیمی مرجع
صدور محصولات تولیدی به نام واحدهای تولیدی پالایشگاهی و پتروشیمی مرجع

خانه صدور محصولات تولیدی به نام واحدهای تولیدی پالایشگاهی و پتروشیمی مرجع

whatsapp: 09018317541 02142326

صدور محصولات تولیدی به نام واحدهای تولیدی پالایشگاهی و پتروشیمی مرجع

صدور كلیه محصولات تولیدی به نام واحدهای تولیدی(پالایشگاهی و مرجع) كه دارای علامت استاندارد می باشند یا فرآیند استانداردسازی محصولات ایشان از سوی گمرك ایران به گمركات اجرایی كشور ابلاغ شده ، با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بخشنامه گمرك

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 384

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد