ضرورت واردات داروهای بیماران خاص در صورت اثبات عوارض داروهای داخلی
ضرورت واردات داروهای بیماران خاص در صورت اثبات عوارض داروهای داخلی

خانه ضرورت واردات داروهای بیماران خاص در صورت اثبات عوارض داروهای داخلی

ضرورت واردات داروهای بیماران خاص در صورت اثبات عوارض داروهای داخلی

واردات داروهای بیماران خاص در صورت اثبات عوارض داروهای داخلی؛ ضروری است ، رییس انجمن داروسازان ایران گفت: معتقدم اگر داروهای تولید داخل برای بیماران خاص عوارضی دارند كه بی‌شك برخی دارند؛ باید حتما داروهای برندی كه بدون عوارض هستند در اختیار بیماران قرار گیرد.

واردات داروی بیماران خاص

رییس انجمن داروسازان ایران گفت: معتقدم اگر داروهای تولید داخل برای بیماران خاص عوارضی دارند كه بی‌شك برخی دارند؛ باید حتما داروهای برندی كه بدون عوارض هستند در اختیار بیماران قرار گیرد.آسایش و تسكین درد بیمار باشد بنابراین اگر فرآیند تولید یك دارو نتیجه اثربخشی ندارد باید در آن تجدیدنظر شود و نباید مسائل بسته شود.

او با بیان اینكه باید بروكراسی‌ها كم و دسترسی به دارو برای بیماران خاص آسان شود، گفت: بیماران خاص با دیگر بیماران متفاوت هستند. من معتقدم در تامین داورهای بیماران خاص هر حمایتی كه لازم است باید انجام شود و اگر حتی باید هزینه زیادی برای پرداخت دارو انجام شود باید این كار صورت گیرد چراكه بیماران خاص در طول زندگی خود با آلام متعددی روبرو هستند و وظیفه ما است كه این دردها را كم كنیم.

رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینكه شرعا و عرفا موظف هستیم شرایط را به گونه‌ای آماده كنیم تا این بیماران به دلیل استفاده از دارو آسیب نبینند، تاكید كرد: معتقدم اگر داروهای تولید داخل برای بیماران خاص عوارضی دارند كه بی‌شك دارند باید حتما داروهای برند كه برای این افراد بدون عوارض هستند در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

ضیاء بیان كرد: ممكن است از 10 داروی تولید داخل یكی یا دو مورد در تعداد محدود بیمار مشكل ایجاد كنند. به نظر شخصی من باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود كه حتی این بیماران هزینه‌ای نیز پرداخت نكنند و معتقدم هزینه این افراد در مقابل برخی از هزینه‌هایی كه می‌شود و ضروری هم نیست، ناچیز است و به چشم نخواهد آمد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 214

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد