ضوابط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری جهت واردات
ضوابط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری جهت واردات

خانه ضوابط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری جهت واردات

ضوابط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری جهت واردات

بانك رفاه شرایط گشایش اعتبار را با هدف تسهیل واردات كالاهای مورد نیاز واردكنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تامین ارز متقاضی، اعلام كرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانك رفاه كارگران، با توجه به ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری بر مبنای نرخ دلار 36هزار ریالی برای واردات كالاهای مورد نیاز واردكنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تأمین “ارز متقاضی” و با توجه به اینكه نوع عملیات بانكی برای تمامی گروه‌های كالایی از سوی بانك مركزی اعلام شده، مبنای محاسبه نرخ بابت پیش دریافت، دلار 36هزار ریال و یا معادل آن به سایر اسعار است.

گشایش

همچنین برای محاسبه نرخ روز تسویه و تأمین ارز از سوی مشتری، نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری مربوطه (گشایش اعتبار) و یا نرخ روز معامله اسناد (هر كدام كه كمتر باشد‏) ملاك عمل بوده كه معادل ریالی آن از مشتری دریافت می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 121

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد