طرح خرید نیمه متمركز دارو رانت خواری را حذف می كند
طرح خرید نیمه متمركز دارو رانت خواری را حذف می كند

خانه طرح خرید نیمه متمركز دارو رانت خواری را حذف می كند

طرح خرید نیمه متمركز دارو رانت خواری را حذف می كند

تیغ خرید نیمه متمركز دارو و تجهیزات پزشكی بر سر رانت خواری و دلالی ، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه: اجرای طرح خرید نیمه متمركز دارو و تجهیزات پزشكی رانت خواری و دلالی را از چرخه خرید دارو و تجهیزات پزشكی حذف كرد.

خرید نیمه متمركز دارو

به گزارش ایفدانا -Ifdana؛ به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی كرمانشاه: دكترامید عبدی در جلسه مشترك كه بین تیم خرید نیمه متمركز دارو و تجهیزات پزشكی معاونت غذا و داروی كرمانشاه با معاونین غذا و دارو و معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشكی نیشابور در روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه در دفتر معاونت غذا و داروی كرمانشاه برگزار شد گفت: در سنوات گذشته در خرید برخی از اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشكی اجحاف زیادی در حق مردم می شد. رانت خوارهای زیادی در روند خرید دارو توسط بیمارستانها و مراكز بهداشتی درمانی وجود داشت كه خوشبختانه با اجرای طرح خرید نیمه متمركز دارو و تجهیزات پزشكی دست این قبیل افراد كوتاه شد.دكتر عبدی گفت : متأسفانه در طرح تحول سلامت داروخانه های بیمارستانی بسیار محجور واقع شدند اما با تصویب هیأت امنا خوشبختانه تجهیز داروخانه های بیمارستانی از درآمد دارو در دستور كار قرار گرفت.

دكتر عبدی گفت: بحث نگهداری ،‌استانداردسازی و زنجیره سرد در داروخانه ها مشكلات زیادی داشت كه در طرح خرید نیمه متمركز دراو و با تكیه بر درآمدهای حاصل از صرفه جویی این مسایل مورد توجه ویژه واقع شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 217

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد