عدم نیاز به اخذ مجوز برای كالاهای عمومی آزمایشگاهی
عدم نیاز به اخذ مجوز برای كالاهای عمومی آزمایشگاهی

خانه عدم نیاز به اخذ مجوز برای كالاهای عمومی آزمایشگاهی

whatsapp: 09018317541 02142326

عدم نیاز به اخذ مجوز برای كالاهای عمومی آزمایشگاهی

رئیس اداره كارشناسی تجهیزات و فراورده های آزمایشگاهی سازمان غذا و دارودر گفتگو با ایفدانا با اشاره به  مصوبّه كمیته فنی تجهیزات پزشكی  از عدم نیاز به اخذ مجوز برای كالاهای عمومی آزمایشگاهی از اداره كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی خبر داد.

واردات كالای عمومی آزمایشگاهی

مهندس محمد علی حیدری در توضیح بیشتر اظهار داشت: كالاهایی كه  كاربرد عمومی آزمایشگاهی داشته و  تحت عنوان General Laboratory Use نیز شناخته می شوند و می توانند شامل  انواع روپوش، ترازو، برس، بورت، سانتریفیوژ، چمبر، كلمپ، دانسیتومتر، ترانس سنج ، یخچال، سمپلرها، سرنگ ها و سیستم های تهویه، انكوباتورها و… باشند نیاز به اخذ مجوز از اداره كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی این سازمان ندارند.

وی عدم نیاز به مجوز را مشروط به این دانست كه حیطه كاربرد كالاهای ذكر شده، با توجه به مستندات ارائه شده توسط كمپانی سازنده، در  زمینه  تشخیص  پزشكی  و یا صرفاً تحقیقاتی تعریف نشده و جزء وسایل پزشكی محسوب نگردند.مهندس حیدری در پایان خاطر نشان كرد مطالب فوق به همراه لیست كاملی از كالاهای عمومی آزمایشگاهی پیرو نامه ای، به رویت دفتر مقررات صادرات و واردات دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز رسیده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 390

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد