عراق تعرفه گمرگی صادرات میوه به این كشور را حذف می كند
عراق تعرفه گمرگی صادرات میوه به این كشور را حذف می كند

خانه عراق تعرفه گمرگی صادرات میوه به این كشور را حذف می كند

whatsapp: 09018317541 02142326

عراق تعرفه گمرگی صادرات میوه به این كشور را حذف می كند

عراق تعرفه گمرگی صادرات میوه به این كشور را حذف می كند ، ولی ملكی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با مذاكرات انجام شده با وزارتخانه های مربوطه با رویكرد صادرات انواع محصولات سردرختی به عراق ، حق گمرك صادرات از سوی كشور مقابل حذف و مشوق های صادراتی نیز از طرف كشور ایران با رویكرد حمایت از باغداران اعمال خواهد شد.

كاهش تعرفه گمركی صادرات میوه

فرماندار مشگین شهر نیز با اشاره به اهمیت صادرات میوه به كشورهای همجوار و رونق بازار در این بخش و حمایت از باغداران و تولید كنندگان میوه در جهت روان سازی صادرات و تعدیل هزینه صادرات گفت: با رایزنی های نماینده مردم شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با وزارتخانه امور خارجه ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی حق گمرك صادرات میوه به عراق از سوی طرف مقابل حذف شد.

میرعلی رحیمی زاد افزود: مشوق های صادراتی نیز با رویكرد حمایت از باغداران توسط كشور ایران اعمال خواهد شد.فرماندار مشگین شهر در ادامه با قدردانی از اقدامات نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی این نوید را به باغداران و تولید كنندگان میوه داد و اظهار كرد: حذف تعرفه گمرك و صدور مشوق های صادراتی می تواند تاثیر چشمگیری در افزایش سقف صادرات میوه از شهرستان به كشورهای همجوار و رونق بازار در این بخش داشته باشد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1348

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp