عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد
عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

خانه عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

whatsapp: 09018317541 02142326

عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

جزئیات لایحه بودجه سال 96 كل كشور؛ عوارض ورودی خودرو كاهش می‌یابد ، بر اساس لایحه بودجه سال 96 كل كشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده دو میلیون و 250 هزار میلیارد ریال كاهش می‌یابد.

كاهش عوارض ورودی خودرو

بر اساس لایحه بودجه سال 96 كل كشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده 32 میلیون و 175 هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است كه نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری كه 34میلیون و 425 هزار میلیون ریال بوده، دو میلیون و 250 هزار میلیون ریال كاهش را نشان می‌دهد. 

برخی كارشناسان بر این باورند كه دولت در اقدامی برای دفاع از واردات خودرو این كار را انجام داده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 292

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد