فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرك جمهوری اسلامی ایران
فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرك جمهوری اسلامی ایران

خانه فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرك جمهوری اسلامی ایران

فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرك جمهوری اسلامی ایران

گمرك جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات ، فراخوان جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را اعلام می نماید.

گمرك جمهوری اسلامی ایران  در راستای سیاست های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله تصمیم نامه شماره 20461/44295 مورخ 31/01/1389 وزیران محترم عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك هیات دولت موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات كشوری، بدین وسیله فراخوان جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را در استانهای غیر از كلانشهرها از طریق انتقال از سایر دستگاه های اجرایی به منظور همكاری و فعالیت در بخش فناوری اطلاعات(IT) ، یگان حفاظت  ،مالی و اداری  با توجه به شرایط زیر اعلام می نماید.

-كارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری

-داشتن حداكثر ده سال سابقه كار

-داشتن مدارك تحصیلی مورد نیاز مطابق با جدول پیوست.

-داشتن تائیدیه مراجع نظارتی  برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران.

-ارائه تعهد محضری بر اساس فرم پیوست

-ارائه تصویر حكم كارگزینی،مدرك تحصیلی ، شناسنامه،كارت ملی

بدیهی است افراد واجد شرایط پس از انجام مصاحبه تخصصی ، اخذ تائیدیه مراجع نظارتی و كسب امتیاز لازم (با ارائه موافقت دستگاه اجرایی مبدا) و ارائه تعهد محضری مبنی بر اینكه گمرك ایران می تواند برای تامین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابجائی نیروی انسانی با توجه به مدارك تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید،مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.ضمنا كاركنان شاغل در همان استان مورد نیاز در اولویت می باشند.همچنین متقاضیان اشتغال در رشته شغلی مامور گارد و انتظامات باید دارای كارت پایان خدمت ، قد 170 سانتیمتر بوده  و سلامت جسمانی و روانی آنان به تائید پزشك معتمد گمرك ایران برسد. .

مقتضی است متقاضیان پس از تكمیل فرمهای مربوطه  مراتب را به همراه سایر مدارك (تصویر حكم كارگزینی،مدرك تحصیلی،شناسنامه و كارت ملی)تا تاریخ 15/12/95 به آدرس تهران-بالاتر از میدان ولیعصر-نرسیده به زرتشت-ستاد مركزی گمرك جمهوری اسلامی ایران –طبقه 3-اداره كل امور اداری و رفاه ارسال نمایند.

دانلود فایل استخدام گمرك

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 344

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد