فرایند واردات و  بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است
فرایند واردات و بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است

خانه فرایند واردات و بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است

whatsapp: 09018317541 02142326

فرایند واردات و بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است

فرایند واردات هم چنان طولانی است. بررسی اسناد ترخیص كالا در گمركات سراسری روندی زمان بر است و به گفته عسگراولادی ایجاد پنجره واحد د راین بخش اثرگذار نبوده است.

فرآیند ترخیص و واردات

ایجاد پنجره واحد از سوی گمرك برای تسهیل تجارت از اقدامات موثری است كه رضایت صادركنندگان را جلب كرده است اما در واردات مشكلات سابق هم چنان پابرجاست.اسدالله عسگراولادی رییس اتاق ایران  و روسیه در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران گفت: ایجاد پنجره واحد در تسهیل صادرات كمك كننده بوده است اما هم چنان واردكنندگان با مشكلاتی كه پنجره واحد می تواند به حل آن كمك كند درگیرند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: از بزرگترین مشكلات امروز واردكنندگان این است كه فرایند ترخیص كالا طولانی شده است. اظهار نامه كالایی كه باید از بندرامام ترخیص شود به یكی از گمركات سراسری فرستاده می شود و اما به دلیل مشكلات موجود بررسی اسناد در گمركات طولانی شده در نتیجه فرایند ترخیص كالا هم طولانی شده است.

عسگراولادی گفت: در حال حاضر صادركنندگان از كوتاه شدن فرایند های اداری راضی اند اما مشكلات هم چنان برای بخش واردات پابرجاست. فرایند ترخیص كالا از بنادر نباید طولانی شود. اظهارنامه ها فورا باید در محل بررسی شود و در سه تا چهار ساعت تكلیف كالای وارداتی را مشخص كنند نه اینكه واردكننده را چندین روز معطل كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 355

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد