فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد
فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد

خانه فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد

whatsapp: 09018317541 02142326

فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد

پیرو بخشنامه های شماره 179658‏/113‏/114‏/73‏/303 مورخ 28‏/07‏/1381 و شماره 206596‏/113‏/114‏/73‏/346 مورخ 28‏/08‏/1381 مدیركل محترم وقت دفتر واردات و با عنایت به مكاتبات متعدد گمركات اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه اعلام میدارد:

بخشنامه گمرك فروش كالا در فروشگاه آزاد

1-با توجه به اینكه مطابق ماده 92 قانون امورگمركی، فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد، لذا فروش كالاهای خارجی در فروشگاههای مذكور به مسافرین ورودی، تابع ضوابط و قوانین مقرر در خصوص كالاهای همراه مسافرین ورودی بوده و با توجه به بخشنامه های صدرالاشاره، فروش كالاها و لوازم خانگی حجیم خارجی مذكور در بخشنامه های پیروی شامل یخچال، یخچال فریزر ،تلویزیون ، رادیوضبط(به استثناء رادیو ضبط پرتابل) در فروشگاههای مذكور به مسافرین ورودی امكانپذیر نخواهد بود.

2-با عنایت به مندرجات بند قبل، ورود موقت لوازم خانگی حجیم خارجی مشروحه در آن بند به مقصد فروشگاههای آزاد نیز امكانپذیر نخواهد بود.

3-ورود سایر اقلام لوازم خانگی حجیم خارجی (همچون انواع كولرهای گازی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، مایكروویو، سینما خانگی، اجاقها و فرهای گازی یا برقی، پكیج گازی و آبگرمكن برقی یا گازی) به صورت مسافری (اعم از همراه مسافر یا خریداری شده از فروشگاههای آزاد) صرفاً با رعایت كامل ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امورگمركی (رعایت شرط غیرتجاری بودن و اخذ حقوق گمركی و دوبرابر سودبازرگانی برای باقیمانده ارزش گمركی مازاد بر هشتاد دلار معافیت مسافری) امكانپذیر خواهد بود. بدیهی است كه در این خصوص، امكان تجمیع گذرنامه های مسافرین جهت واردات یكی از اقلام شاره شده صرفاً محدود به افراد یك خانواده بوده و امكان تجمیع بیش از آن امكانپذیر نخواهد بود.

4-با امعان نظر به ماده 92 قانون امورگمركی و با ملحوظ نمودن این موضوع كه مسافرین ورودی میتوانند به جای خرید لوازم همراه خود از مبدأ و حمل آنها، لوازم مورد نیاز همراه خود را از فروشگاههای آزاد مستقر در فرودگاه مقصد خریداری نمایند، لازم است محدوده زمانی یك ماهه از تاریخ ورود به كشور جهت خرید كالا از فروشگاههای آزاد رعایت گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 848

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp