فروش نفت به مشتریان آسیایی ، چین بزرگ ترین خریدار است
فروش نفت به مشتریان آسیایی ، چین بزرگ ترین خریدار است

خانه فروش نفت به مشتریان آسیایی ، چین بزرگ ترین خریدار است

فروش نفت به مشتریان آسیایی ، چین بزرگ ترین خریدار است

جزییات فروش نفت به مشتریان آسیایی/چین بزرگ ترین خریدار است ، نشریه «آرگوس» كه از دی ماه پارسال منبع اطلاعات سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) شده است، در ماه اوت (مرداد-شهریور) چین را با دریافت 744 هزار بشكه نفت خام، بزرگ ترین مشتری برای ایران اعلام كرد.نشریه آرگوس اعلام كرد: صادرات نفت ایران در ماه اوت (مرداد-شهریور) 2016 نسبت به ماه ژوئیه (تیر-مرداد) افزایش قابل توجه 595 هزار بشكه در روز را تجربه كرد و به 2 میلیون و 608 هزار بشكه رسید.بر اساس اعلام این نشریه، واردات نفت خام چین از ایران با افزایش 180 هزار واحدی به 744 هزار بشكه در روز رسید.واردات نفت خام هند از ایران نیز 121 هزار بشكه در روز افزایش داشت و 610 هزار بشكه در روز شد.واردات نفت خام ژاپن و كره جنوبی از ایران در دوره یادشده به ترتیب 21 هزار و 13 هزار بشكه در روز كاهش یافت و به 236 و 278 هزار بشكه در روز رسید.

فروش نفت به چین

نشریه آرگوس افزایش روزانه 152 هزار بشكه ای صادرات نفت ایران به اروپا را قابل توجه دانست كه در نتیجه صادرات ایران به این منطقه در ماه اوت به 387 هزار بشكه در روز رسید.واردات نفت خام تركیه از ایران با افزایش روزانه 91 هزار بشكه ای به 194 هزار بشكه در روز رسید.به گزارش ایرنا، صادرات نفت خام ایران در زمان تحریم روزانه یك میلیون بشكه بود كه از زمان رفع تحریم ها در دی ماه پارسال رو به افزایش گذاشت.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 312

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد