فعالیت مثبت گمرك در خصوص تسهیل ورود موقت و كاهش آمار قاچاق
فعالیت مثبت گمرك در خصوص تسهیل ورود موقت و كاهش آمار قاچاق

خانه فعالیت مثبت گمرك در خصوص تسهیل ورود موقت و كاهش آمار قاچاق

whatsapp: 09018317541 02142326

فعالیت مثبت گمرك در خصوص تسهیل ورود موقت و كاهش آمار قاچاق

مشكلات صادركنندگان با «تسهیل ورود موقت» رفع شد . گمرك جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از دستگاه های مبارزه با قاچاق توانسته ورود بخش عمده ای از قاچاق كالا را به كشور متوقف كند. رییس جمهور در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه نیز اعلام كرد كه دولت توانسته طی چهار سال گذشته روند قاچاق كالا را از حدود 25میلیارد دلار به رقمی بین 10تا12میلیارد دلار برساند. برهمین اساس، محمد لاهوتی، رئیس كنفدراسیون صادرات با اشاره به نقش موثر گمرك در كاهش چشم گیر حجم قاچاق در دولت یازدهم گفت: همانطور كه در ارزیابی قوه قضاییه از مبارزه با قاچاق مطرح شد، گمرك ایران بالاترین امتیاز را در مبارزه با قاچاق دریافت كرد. این سازمان عملا با ایجاد پنجره واحد و مكانیزه كردن بخشی از گمركات كشور موفق شد از بخش زیادی از تله‌گذاری‌ها و ورود كالاهای غیر مجاز جلوگیری كند.

تسهیل ورود موقت گمرك

 لاهوتی افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد كه میزان واردات كالاهای قاچاق نسبت به ده سال گذشته كاهش پیدا كرده است. این مساله نشان دهنده عملكرد مثبت و نتیجه مكانیزه شدن سیستم ارزیابی ورود كالا است. لذا می‌توان گفت گمرك یكی از دستگاه های موثر دولتی در بحث دولت الكترونیك است كه توانسته در این امر پیش قدم باشد كه نتایج آن را شاهد هستیم.

 وی یكی از اقدامات موثر این سازمان را عدم حضور صاحبان كالا در گمركات اعلام كرد و گفت: انجام امور كارشناسی بدون نیاز به حضور نماینده صاحب كالا برای ارایه اسناد و همچنین انتخاب ارزیاب به طور رندم در گمركات مختلف به دلیل اینكه ارتباط مستقیم ارزیاب با صاحب كالا را كاهش داده است از جمله اقدامات مفید در مبارزه با فساد است. لاهوتی همچنین با اشاره به بهبود رتبه جهانی ایران در فضای كسب و كار گفت: رتبه ایران در فضای كسب و كار از 150 به 120 كاهش یافته است كه یكی از دلایل آن ، تسهیل تجارت از طریق پنجره واحد است. در همین حال كه در كاهش قاچاق این سازمان عملكرد مثبتی داشته و لذا گمرك ایران در دولت یازدهم توانسته در وظایف محوله خود بهتر عمل كند.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره ورود موقت كالا در گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: سوء استفاده هایی كه از ورود موقت كالاها در گذشته انجام شد ، عملا دولت را مجبور به سخت‌گیری های بی دلیل و توقف ورود موقت كرد. در حالی كه ورود موقت در بحث صادرات بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در كاهش قیمت تمام شده صادرات نقش موثری داشته باشد كه خوشبختانه با تسهیل ورود موقت از سوی گمرك در یك سال گذشته، مشكلات صادركنندگان پیگیری و رفع شد.رئیس كنفدراسیون صادرات تصریح كرد: برای تحقق این امر جلسات بسیاری با بخش خصوصی گذاشته شد و امروز حتی ورود كالای مثل شكر كه حساسیت بسیاری بر روی آن وجود دارد، به طور موقت برای صادركنندگان امكان پذیر و شرایط و ضمانتنامه ها برای تجار تسهیل شده است.

 لاهوتی در خصوص استرداد حقوق و عوارض كالاهای صادراتی نیز گفت: با اعتباری كه در اختیار گمرك قرار داده شد، استرداد حقوق و عوارض كالاهای صادراتی سرعت بیشتری پیدا كرد و این موضوع نیز در قیمت تمام شده كالاهای صادراتی موثر واقع شد. در نتیجه اگر این روند ادامه پیدا كند و اقدامات تكمیلی در این زمینه انجام شود، مطمئنا در بحث صادرات و تولیدات صادرات محور و افزایش اشتغال تاثیرگذار خواهد بود.وی با یادآوری اتفاقات رخ داده در سو استفاده از كارتهای بازرگانی یكبار مصرف تاكید كرد: گمرك مجری مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده است. به همین دلیل گمرك قطعا برای كارتهای معتبر براساس شاخصه های ترخیص كالا عمل می‌كند. پس اگر كارتی تمدید شده باشد، گمرك موظف است كه با آن كارت سرویس ترخیص را دهد و اگر مشكلاتی در خصوص سو استفاده از كارتهای یكبار مصرف است از سوی گمرك نیست.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 361

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد