فهرست نهایی مجوزهای 37 گانه برای ترخیص كالا از گمرك اعلام شد
فهرست نهایی مجوزهای 37 گانه برای ترخیص كالا از گمرك اعلام شد

خانه فهرست نهایی مجوزهای 37 گانه برای ترخیص كالا از گمرك اعلام شد

فهرست نهایی مجوزهای 37 گانه برای ترخیص كالا از گمرك اعلام شد

فهرست نهایی مجوزهای 37 گانه برای ترخیص كالا از گمرك اعلام شد. یكی از نكات مهم در مورد ترخیص كالا از گمرك كه در پاره‌ای مواقع سبب كند شدن فرآیند ترخیص یا اصطلاحاً توقف كالا در گمرك می‌شود، صدور مجوزهایی است كه باید توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف صادر و توسط صاحبان كالا یا نمایندگان آنها به گمرك ارائه شود. این مجوزها عموماً جنبه كنترلی و بازرسی دارند و هدف از صدور آنها این است كه كالاهای وارداتی غیراستاندارد از نظر سلامتی، بهداشتی، ایمنی، فرهنگی، زیست محیطی و سایر موارد وارد كشور نشود. قابل ذكر  است كه در مورد كالاهای نیازمند ارائه مجوز تا زمانی كه این مجوزها به گمرك ارائه نشود، ترخیص آنها امكان‌پذیر نیست و ممكن است به این دلیل مدت زیادی كالا در گمرك متوقف شود كه طبیعی است مسئولیت این امر صرفاً متوجه صاحب كالا یا سازمان مجوزدهنده است و ارتباطی با گمرك و عملكرد آن ندارد. خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه  الكترونیكی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرك به نحو قابل توجهی از میزان مشكلات صاحبان كالا برای دریافت مجوزهای ورود كاسته شده و این كار به صورت غیرفیزیكی از طریق اتصال سامانه مزبور به سیستم‌های الكترونیكی سازمان‌های همجوار صورت می‌گیرد.

در این ارتباط مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران طی اطلاعیه‌ای فهرست 37 نوع مجوز را كه باید براساس ردیف‌های كالایی مرتبط توسط صاحبان كالا از سازمان‌های همجوار اخذ و به گمرك ارائه شود تا ترخیص كالا انجام شود منتشر كرده است. در  این اطلاعیه آمده است:

در حال حاضر با الكترونیكی شدن رویه‌های گمركی و ارتباط الكترونیكی گمرك با 22 سازمان همكار امكان ترخیص هیچ كالایی بدون اخذ مجوز وجود ندارد و به عبارتی تا مجوز مرتبط ارائه نشود امكان ادامه مراحل تشریفات گمركی در سامانه جامع گمركی میسر نیست.

طبق قانون تمامی كالاهای وارداتی ابتدا باید مجوز ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و سپس كالا به گمرك اظهار شود كه در حال حاضر این فرآیند نیز الكترونیكی شده است.

براساس این گزارش نسخه نهایی مجوزهای 37گانه در گمرك به این شرح است:

مجوز 37 گانه

1- استاندارد

2- بهداشت

3- قرنطینه دامی

4- دامپزشكی

5- جهاد كشاورزی

6- محیط زیست

7- قرنطینه نباتی

8- انرژی اتمی

9- در صورت شمول كنوانسیون بازل -محیط زیست

10- مخرب اوزون

11- در صورت قابلیت انفجار – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

12- نفت

13- وزارت امور خارجه (سلاح‌های شیمیایی)

14- تجهیز ات پزشكی

15- ممنوع

16- ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت و یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیر اسلامی ممنوع است.

17- بانك مركزی

18- فرهنگ و ارشاد اسلامی

19- كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

20- نظارت بر دخانیات

21- ارتباطات و فناوری اطلاعات

22- میراث فرهنگی

23- امور اقتصادی و دارایی

24- وزارت صمت

25- ورود ماهی غیر زینتی برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجهاد كشاورزی می‌باشد.

26- ورود بذر و نباتات كه در اسناد صدور كشور مبدأ مشخصات دست ورزی شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیكی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

27- ورود محصولات غیر شرعی مشمول این فصل (به استثنای ردیف 2201،2202،2209) ممنوع می‌باشد

28- ورود فرآوردهای مشمول این فصل از خون و حیوانات حرام گوشت ممنوع است

29- ورود پوست و چرم وپشم و مو از حیوانات حرام گوشت و همچنین از حیوانات حلال گوشت ذبح شده به طریق غیراسلامی ممنوع است

30- ورود انواع كاغذ این فصول دارای علامت رسمی دولتی به صورت واتر مارك موكول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

31- ورود لباس و سایر اشیاء مستعمل این فصول ممنوع و موكول به ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت و آموزش پزشكی است.

32- ورود كالاهای سرماساز و كمپرسورهای سرماساز دارای كلرو فلور و كرین CFC11 وCFC12 ممنوع است.

33- ورود اقلام نظامی و انتظامی این فصل موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

34- ورود پرنده‌های بدون سرنشین مشمول این فصل(88) منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

35- سازمان هواپیمایی كشوری

36- ورود فیلم‌های سینمایی موكول به موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می‌باشد.

37- ورود خودرو، كامیون، موتورسیكلت، ماشین‌آلات راهسازی مشمول قانون خودرو موكول به ابلاغ ضوابط فنی به گمركات اختصاصی ترخیص خودرو، توسط این مركز می‌باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 254

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد