فهرست گمركات اختصاصی برای واردات و صادرات كالا در سال 1395
فهرست گمركات اختصاصی برای واردات و صادرات كالا در سال 1395

خانه فهرست گمركات اختصاصی برای واردات و صادرات كالا در سال 1395

whatsapp: 09018317541 02142326

فهرست گمركات اختصاصی برای واردات و صادرات كالا در سال 1395

فهرست گمركات اختصاصی در رویه‌های صادرات و واردات در سال 95 از سوی معاونت فنی و امور گمركی گمرك ایران به شرح زیر اعلام كرد.
پیرو بخشنامه‌های شماره 225759/92113/642/73/514 مورخ 19/11/1392 و 99473/525/133/73/235 مورخ 3/6/1393، و در راستای بهبود فضای كسب‌وكار، تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالاهای صادره و وارده و در جهت كاهش هزینه صادرات و قیمت تمام شده كالاهای وارداتی از طریق كاهش زمان و هزینه ترخیص كالاهای صادراتی و وارداتی، بدینوسیله ضمن لغو گمركات اختصاصی صادراتی برای كالای فرومولیبدن و فرآورده‌های آن و لغو گمركات اختصاصی وارداتی برای كالاهای شیرآلات بهداشتی، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه و لوازم خانگی بزرگ، آخرین فهرست گمركات اختصاصی در رویه‌های صادرات و واردات به شرح ذیل جهت اقدام لازم با رعایت كامل سایر مقررات و رعایت موارد ذیل اعلام می‌گردد:
فهرست گمركات اختصاصی صادرات و واردات

1-با صدور این دستورالعمل كلیه گمركات مجاز به انجام رویه صادرات قطعی، با رعایت كامل كلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نسبت به انجام تشریفات گمركی صادرات كالای فرومولیبدن و فرآورده‌های آن اقدام لازم معمول نمایند.

2- كلیه گمركات مجاز به انجام رویه واردات قطعی، با رعایت كامل كلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نسبت به انجام تشریفات گمركی واردات قطعی كالاهای شیرآلات بهداشتی، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی بزرگ اقدام لازم معمول نمایند.

3- بخشنامه‌های شماره 199207/113/24/173/368 مورخ 22/9/1389 در مور تعیین گمركات اختصاصی ترخیص شیرآلات بهداشتی، شماره 331046/113/462/73/477 مورخ 19/12/1387 در مورد تعیین گمركات اختصاصی ترخیص لوازم خانگی، شماره 191812/525/385/73/216 مورخ 24/8/1388 در مورد تعیین گمركات اختصاصی ترخیص لوازم آرایشی و بهداشتی، شماره 310323/30544/113/462/73/436 مورخ 23/11/1387 در مورد تعیین گمركات اختصاصی ترخیص پارچه، لغو می‌گردد.

4- رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های شماره 38952/525/133/73/115 مورخ 14/8/1373 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/7/1377 و 260918/525/385/73/322 مورخ 18/11/1388 و 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/1385 و 230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387 درخصوص كالای لوازم خانگی مورد تأكید می‌باشد.

5- رعایت و اجرای دقیق بخشنامه‌های شماره 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/1385 و شماره 90065/24/172 مورخ 30/4/1389 درخصوص كالای پارچه مورد تأكید می‌باشد.
– فهرست گمركات اختصاصی در رویه صادرات قطعی:

 فهرست گمركات اختصاصی

 

الف- بدیهی است صادرات كالاهایی كه در فهرست فوق نامی از آنها برده نشده است از طریق تمامی گمركات مجاز به انجام تشریفات گمركی رویه صادرات، با رعایت سایر مقررات بلامانع است. ب- برای محمولات خروج موقت شده به‌منظور تعمیر، تكمیل، نمایشگاهی، پردازش و فنی و مهندسی لازم است به‌منظور تسویه، صرفاً از طریق همان گمرك كالای خارج شده اعاده گردد.

7- فهرست گمركات اختصاصی در رویه واردات قطعی:

 

 فهرست گمركات اختصاصای

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 357

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد