قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی: قیمت هر كیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد
قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی: قیمت هر كیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد

خانه قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی: قیمت هر كیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد

قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی: قیمت هر كیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد

قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی: قیمت هر كیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد

قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی گفت: قیمت گندم وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متوسط قیمت گندم خوراكی وارداتی با احتساب سود 15 درصد، حدود 800 تا 850 تومان است.
علی اكبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی در حاشیه نشست وزیر جهاد كشاورزی در مورد تعیین قیمت گندم وارداتی گفت: تعیین قیمت گندم وارداتی بر عهده سازمان حمایت مصرف كنندگان است.
وی با بیان اینكه هنوز 2 میلیون تن گندم ثبت سفارش شده برای واردات به كشور وارد نشده است، افزود: گندم جزء كالاهای اولویت اول است و مشمول تنظیم بازار قرار می‌گیرد، بنابراین باید تعیین قیمت شود و حدود 16 درصد هم برای وارد‌كننده آن سود، در نظر گرفته می‌شود.
قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی با بیان اینكه سازمان حمایت باید بر روی قیمت گندم وارداتی نظارت كند، گفت: قیمت گندم وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متوسط قیمت گندم خوراكی وارداتی حدود 800 تا 850 تومان است.
وی در پاسخ به این سؤال كه گفته می‌شود، واردكنندگانی كه ثبت سفارش برای واردات گندم انجام داده‌اند، ثبت سفارش خود را با هر كیلو افزایش قیمت به غیر واگذار می‌كنند، افزود: در هر كالایی كه محدودیت به وجود آید، ممكن است چنین مشكلاتی نیز مشاهده شود، بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت كنند.

مهرفرد در مورد میزان ثبت سفارش برنج نیز اظهار داشت: ثبت سفارش برنج تا آخر تیرماه و آغاز فصل برداشت برنج ادامه دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 427

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد