قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

خانه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

whatsapp: 09018317541 02142326

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

شماره 45807 ، مورخ 28/6/1395
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 123573/52200 مورخ 22/9/1394 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 3/6/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 80486 ، مورخ 5/7/1395

بانك زیرساخت آسیا
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45807 مورخ 28/6/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد 15808 سهم به ارزش یك میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (1580800000) دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانك با تصویب هیأت وزیران مشاركت نماید.
تبصره1ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره2ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (77) و یكصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانك یادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوری موضوع ماده (55) الزامی است.
تبصره3ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانك مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور كند.
تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی‌شده در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره5 ـ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانك مركزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانك مركزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی‌های خارجی بانك مركزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای این سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.
تبصره6 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی كه رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه كشورهای همسو كه منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌كند عضویت داشته باشد.
تبصره7ـ تعاملات با بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل هفتاد‌و‌هفتم(77) قانون اساسی انجام شود.
تبصره8ـ دولت مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه ضمانت اجرای ماده (31) اساسنامه بانك توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خللی یا مانعی ایجاد نكند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 634

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp