كالاهایی دومنظوره و شرایط واردات آن
كالاهایی دومنظوره و شرایط واردات آن

خانه كالاهایی دومنظوره و شرایط واردات آن

كالاهایی دومنظوره و شرایط واردات آن

كالاهایی دومنظوره و شرایط واردات آن ، كالاهای دومنظوره‌ای كه علاوه بر مصارف آرایشی، بهداشتی و خوراكی در صنایع دیگری نیز كاربرد داشته باشند، با اخد تعهد از واردكننده از گمركات قابل ترخیص خواهند بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس بخشنامه سازمان غذا و دارو، در صورتی كه مواد اولیه صرفا از نظر نام(نه درجه خلوص و سلامت) مشابه مواد اولیه مشمول ماده 16قانون مواد خوراكی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بوده و نیز در صنایعی غیر  مشمول این قانون كاربرد داشته باشند به عنوان ماده اولیه با كاربردی دو منظوره شناخته می‌شوند.

در صورتی كه مدارك و مستندات به عنوان درجه صنعتی یا درجه تكنیكی معرفی گردد، با ثبت مشخصات صاحب كالا و اخذ تعهد كتبی و ذكر عبارت غیر قابل استفاده و مصرف در فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  در مدارك ترخیص و اظهارنامه، ترخیص این كالا با تعهد و تقبل مسئولیت مدیر عامل واحد مربوطه و رعایت سایر شرایط و مقررات كشور راسا توسط گمرك بلامانع خواهد بود.

شرایط ترخیص كالای دومنظوره

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 223

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد