كاهش تعرفه واردات 8 كالای اساسی
كاهش تعرفه واردات 8 كالای اساسی

خانه كاهش تعرفه واردات 8 كالای اساسی

كاهش تعرفه واردات 8 كالای اساسی

تعرفه واردات 8 كالای اساسی كاهش یافت/ كره و گوشت در فهرست : به گزارش تابش كوثر ، بر اساس تصمیم هیات دولت و اعلام این مصوبات توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، تعرفه واردات هشت ردیف كالاهای اساسی، حساس و ضروری به كشور تغییر كرده است.

همچنین هیات دولت در ابتدا حقوق ورودی مصوب برنج سفید را پنج درصد اعلام كرده بود كه یك روز پس از تصویب، با صدور اصلاحیه، تعرفه مصوب واردات برنج سفید را 26 درصد اعلام كرد.

بر همین اساس، متن بخش‌نامه گمرك ایران به گمركات اجرایی به شرح زیر است:

كاهش تعرفه واردات 8 كالای اساسی

“به پیوست تصویر نامه شماره 95/210/66215مورخ  95/11/05دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر مصوبه شماره 126069/ت 53885 ه مورخ  95/11/02هیات محترم وزیران درخصوص تعیین هشت ردیف حقوق ورودی كالاهای اساسی، حساس و ضروری به همراه تصویر اصلاحیه شماره  53885/126069مورخ 95/11/03 دبیر هیات دولت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ترخیص اقلام مورد اشاره بر اساس حقوق ورودی اعلامی با رعایت كامل مقررات اقدام نمایند. ضمنا طبق مفاد اصلاحیه مذكور، حقوق ورودی مصوب برنج سفید 26 درصد می‌باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 156

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد