كاهش زمان تشریفات گمركی صادرات
كاهش زمان تشریفات گمركی صادرات

خانه كاهش زمان تشریفات گمركی صادرات

كاهش زمان تشریفات گمركی صادرات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمان انجام تشریفات گمركی صادرات در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم از 7 روز به یك روز كاهش یافته است.

كاهش زمان تشریفات گمركی

علی طیب نیا با اعلام این خبر افزود: گمرك در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسما به عنوان سازمان برتر انتخاب شده است و پروژه استقرار گمرك الكترونیكی كه از سیاست اولویت دار وزارت اقتصاد در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود؛ به طور كامل در گمرك اجرا شده است.

وی ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرك الكترونیك با هدف افزایش سرعت و كاهش هزینه و افزایش دقت، ایجاد دروازه مشترك گمركی، ارتباط الكترونیك با 22 سازمان و ارائه آمار گمرك به صورت روزانه از دیگر اقدامات سازمان گمرك است.

طیب نیا گفت: نتیجه اقدامات مذكور براین اساس است كه زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز كاهش یافت و زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یك روز كاهش یافته و رتبه ایران 23 پله ارتقا یافته و همچنین در شاخص اداری فساد اقتصادی با 5 پله بهبود روبه رو شده، كشفیات قاچاق در سال 95، با افزایش 50 درصدی رو به رو شده و اقدامات دیگری در این باره صورت گرفته است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 194

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد