كاهش سود بازرگانی واردات به 13 درصد
كاهش سود بازرگانی واردات به 13 درصد

خانه كاهش سود بازرگانی واردات به 13 درصد

كاهش سود بازرگانی واردات به 13 درصد

سود بازرگانی واردات از مناطق آزاد به 13 درصد كاهش یافت ، بر اساس مصوبه هیئت دولت، عوارض واردات كالایی كه به صورت تجاری از مناطق آزاد ترخیص میشود، معادل 13 درصد ارزش كالا كاهش می یابد.

كاهش سود بازرگانی واردات

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد را تغییر داد. بر این اساس سازمانهای مناطق آزاد از كالاهایی كه به صورت تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میشون، موضوع تصویب نامه شماره 186994در مورد هر كالا  دو درصد كمتر از میزان كاهش سود بازرگانی ورود كالا از  مناطق به سرزمین اصلی تعیین میگردد.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1390 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی كاهش عوارض واردات از مناطق آزاد را 15درصد ارزش تعیین كرده بود.

 1ـ سود بازرگانی كالاهایی كه به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف كالاهای مذكور كاهش می یابد.

 2ـ میزان واردات كالا كه مشمول كاهش سود بازرگانی مذكور می باشد، حداكثر سه میلیارد (3.000.000.000) دلار در سال خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 155

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد