كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و وت بلو گوسفندی
كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و وت بلو گوسفندی

خانه كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و وت بلو گوسفندی

كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و وت بلو گوسفندی

كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و وت بلو گوسفندی ، پس از پیگیری های اتحادیه تولید كنندگان چرم و سالامبور بالاخره شورای اقتصاد با كاهش عوارض صادراتی محصولات چرم، سالامبور و «وت بولو»ی گوسفندی موافقت كرد.

كاهش عوارض صادراتی محصول چرم

به گزارش ایبفون پس از هشت ماه چانه‌زنی صادركنندگان و وزارت جهاد كشاورزی، شورای اقتصاد تصمیم بر كاهش عوارض صادراتی سالامبور و وتبلوی گوسفندی گرفت كه بر این اساس، عوارض صادراتی انواع پوست خام بزی و گوسفندی از 50 به 30 درصد، سالامبور گوسفندی با 20 درصد در سال جاری و 5 درصد برای وت‌بولو گوسفندی به 10 درصد ثابت، سالامبور بزی از 30 درصد ثابت به 10 درصد ثابت تبدیل شده است.

این تصمیم بعد از دو سال رفت و آمد اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم و وزارت جهاد كشاورزی برای لغو عوارض محصولات دامی(سالامبور و وتبلو) و علیرغم مخالفت‌های پی در پی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده؛ چراكه به دلیل تاثیر وضع عوارض، قیمت پوست كاهش یافته و هزینه آن به مصرف كننده گوشت تحمیل شده است، ضمن اینكه حمایت از دامداری كشور و جلوگیری از دفن پوست های استحصال در استان‌های كم‌برخوردار و محروم نیز در این موضوع از سوی وزارت جهاد كشاورزی دنبال می‌شد.

گفتنی است اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم اواخر سال گذشته با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تغییر در وضع عوارض صادراتی سالامبور و وت‌بولو شده و اعلام كرده بود در صورت عدم كاهش عوارض صادرات صادرات این محصولات در سال 96 متوقف خواهد شد.

سعید شادكام، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان پوست و سالامبور سال پیش با اشاره به تاخیر وزارت صنعت با تاكید بر ضرورت تعیین تكلیف نهایی عوارض صادرات پوست و سالامبور از سوی دولت برای سال آینده گفت: بر طبق قانون هر سال باید 5 درصد عوارض صادراتی افزایش یابد، اما وضع عوارض تاكنون سبب كاهش شدید صادرات شده است و ادامه روند فعلی، منجر به توقف و كاهش شدید صادرات سالامبور و چرم خواهد شد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 244

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد