كاهش همزمان تعرفه واردات پوشاك و پارچه
كاهش همزمان تعرفه واردات پوشاك و پارچه

خانه كاهش همزمان تعرفه واردات پوشاك و پارچه

كاهش همزمان تعرفه واردات پوشاك و پارچه

كاهش همزمان تعرفه واردات پوشاك و پارچه ، به منظور حمایت از بخش تولید، كاهش قیمت پوشاك و نیز جلوگیری از قاچاق، كاهش 20 درصدی تعرفه واردات پوشاك از 75 درصد به 55 درصد به صورت همزمان با كاهش هشت درصدی تعرفه واردات پارچه از 40 درصد به 32 درصد در دستور كار قرار گرفت.

بر همین اساس مدیر مركز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاك تهران در رابطه با كاهش تعرفه واردات پوشاك از 75 درصد به 35 درصد و تبعات این تصمیم اظهار كرد: تعرفه واردات پوشاك در اسفندماه سال 1393، 200 درصد بود كه پس از آن به ترتیب در فروردین‌ماه 1394 به 150 درصد، شهریورماه 1395 به 75 درصد و در مرحله‌ آخر كه اخیرا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شده به 55 درصد كاهش یافته است.

مدیر مركز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاك تهران با اعلام اینكه كاهش تعرفه واردات پوشاك همزمان با كاهش تعرفه واردات پارچه همراه شده است، اعلام كرد: تعرفه واردات پارچه نیز همزمان با كاهش تعرفه واردات پوشاك از 40 درصد به 32 درصد كاهش یافته است و این مساله موجب خواهد شد تا مواد اولیه با هزینه كمتری در اختیار تولیدكنندگان و فضای تولید به صرفه شود تا تولیدكنندگان بتوانند در فضای رقابتی با رقبای خارجی خود قرار گیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 302

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد